De wijk heeft Hoger Beroep aangetekend.

Algemeen nieuws


HELP ONS VECHTEN VOOR MENSWAARDIGE/BETAALBARE WONINGEN

Zo behandelt sociale woningstichting Sint Joseph haar huurders en bewonerscommissie:
Als vrijwillige bewonerscommissie genaamd "kerncommissie Rumerslanden fase II", behartigen wij reeds 5 jaar de belangen van onze buurt de Rumerslanden bij de woningstichting Sint Joseph (Stja). 

Nadat Stja in juni 2001 aankondigde de huizen in onze buurt te slopen, zag men hier in 2010 door financiële problemen van af. De huizen waren in aanloop naar de sloop technisch ernstig verwaarloosd en er was veel achterstallig onderhoud. De directeur beloofde ons dat hij onze woningen weer goed zou maken en de buurt zou opknappen zodat we hier 25 jaar onbezorgd konden blijven wonen. Toen hij de plannen aan ons voorlegde bleek dat als onze bewoners het renovatiepakket zouden nemen zij hiervoor een maandelijkse huurverhoging van € 110,00 per maand en een eenmalig bedrag van €31.250,00 contant moeten betalen. We hebben de directeur daarom verzocht om ons inzage in de kosten van de werkzaamheden te geven, dit weigert hij. Als antwoord heeft hij al onze bewoners een aangetekende brief gestuurd, dat als zij niet akkoord gaan met de plannen, zij uitgesloten worden van het onderhoud/renovatieplan. 
Wij hebben een klacht ingediend bij de Huurcommissie en zij hebben ons wel erkend als bewonerscommissie, maar Stja hoeft ons geen inzage in de kosten van de werkzaamheden te geven. Om aan te tonen dat het onderhoud veel te duur is moeten wij inzage in de kosten van de werkzaamheden hebben, Stja wil dat koste wat kost voorkomen en wil van onze commissie af. Stja heeft daarom de rechter verzocht om ons niet als bewonerscommissie te hoeven behandelen en ons in de kosten van de rechtszaak te veroordelen als vrijwilliger! Wij hebben daarop om inzage in de kosten gevraagd en Stja in de kosten te veroordelen, tenslotte zijn wij vrijwilligers. Wij hebben de rechter tijdens een comparitie (bijeenkomst) verzocht om mediation, beide partijen zijn daarmee akkoord gegaan. De rechter heeft ons toen als enige inhoudelijke vraag gesteld om een nieuw mandaat van de buurtbewoners, dit hebben we gedaan en we hebben een mandaat d.m.v. handtekeningen van 78% van de bewoners aan de rechter overhandigd.
Nadat mediation niets had opgeleverd hebben wij de rechter aangeboden om mondeling uitleg te geven over het functioneren van onze commissie. Zonder hier gebruik van te maken heeft de rechter uitspraak gedaan. Volgens de rechter zouden wij geen bewonerscommissie zijn en ons verzoek om inzage in de kosten heeft hij niet behandeld. Ook veroordeelt hij ons in de kosten van de rechtszaak. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de rechter uitspraak doet zonder ons inhoudelijk te horen, volgens de rechter waren er o.a. geen notulen en geen agenda’s, deze zijn er wél, had hij ons gehoord dan had hij dat geweten! Na overleg met onze advocaat, die de totale kosten na een Hoger Beroep op ± € 9.000,00 schatte (waar het bestuur van de commissie hoofdelijk aansprakelijk voor is), hebben wij de uitspraak aan onze bewoners op de bewonersavond voorgelegd en hebben we samen met de bewoners unaniem besloten om beroep aan te tekenen. Om de kosten bijeen te krijgen als wij verliezen hebben we o.a. besloten via crowdfunding geld in te zamelen. Winnen we de rechtszaak of blijft er geld over dan zal dit naar meerdere goede doelen gaan, nl. “kinderen van de voedselbak” en “stichting het vergeten kind” .
We hebben ook een Facebookpagina om hier aandacht voor te vragen: https://www.facebook.com/groups/1487056818270842/?ref=browser
                                                            
WIJ VRAGEN UW STEUN
Doneer een bijdrage op bankrekeningnummer: NL85INGB0701001291 (inzichtelijk voor iedereen) 
t.n.v. J.A. ter Meer Oudehinken en  J. Kuipers of doneer met 
Paypal via deze knop: (Bij betaling via Paypal gaat er wel een klein percentage naar Paypal.)

DONATIE KERNCOMMISSIE RUMERSLANDEN FASE IIAlvast hartelijk bedankt namens alle bewoners en de leden van de commissie: Annie Kuipers, Jannie ter Meer, Ferdinand Jansen, Mariska Kok en Hans Verschuur

Albert Lamberts(†) en Hennie Analbers(†).Beste buurtgenoten,
Op maandag 20 november 2017 hebben we op de bewonersavond onderstaande punten behandeld:
Tussenvonnis van het Hof
We hebben het tussenvonnis besproken en besloten om te wachten met een officiële reactie tot we de definitieve uitspraak van het Hof binnen hebben en met u hebben besproken.
Uitspraak Huurcommissie Annie Kuipers
Zij heeft een toetsing laten uitvoeren door de Huurcommissie waaruit blijkt dat Stja in het plan voor het thermopane € 35,20 in rekening brengt, terwijl dit slechts € 10,74 mag zijn. De nieuwe voordeur valt onder onderhoud en deze is dus gratis, terwijl Stja hier € 8,80 voor berekent. Hier komen wij na de uitspraak van het Hof bij u op terug.
Vertrek Rudolf Prins
Rudolf vertrekt per 5 december wegens verhuizing uit onze commissie. We hebben hem hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet als lid en penningmeester. We hebben Jannie ter Meer voorgesteld als nieuwe penningmeester, alle aanwezige bewoners hebben hiermee ingestemd, dus vanaf heden is Jannie onze nieuwe penningmeester.
Nieuwe leden
Er hebben zich 2 nieuwe kerncommissieleden aangemeld, nl. Mariska Kok en Hans Verschuur. Wij zijn erg blij met hun komst.
Groeten,
Leden kerncommissie Rumerslanden fase II
Annie Kuipers (voorzitter), Jannie ter Meer (penningmeester), Ferdinand Jansen (secretaris),
Rudolf Prins (lid tot 5 december 2017), Mariska Kok en Hans Verschuur.

 Almelo, 13 november 2017

Beste buurtbewoner,
We houden op maandagavond 20 november 2017 a.s. weer een wijkbijeenkomst in het gebouw van postduivenvereniging de Blauwe Doffer aan de Verzetslaan 12 om 19:30 uur. Het bestuur heeft de ruimte wederom kosteloos ter beschikking gesteld, waar we hen weer heel erg dankbaar voor zijn!


De volgende agendapunten willen we o.a. graag met u bespreken:

-          Tussenvonnis Hoger Beroep

-          Huurcorrectie n.a.v. uitspraak van de Huurcommissie bij onze voorzitter Annie Kuipers en wat wij er met alle wijkbewoners aan gaan doen

-          Vertrek van ons lid (en tevens penningmeester) Rudolf Prins (zijn taak van penningmeester is tijdelijk overgenomen door Jannie ter Meer)

-          Werving nieuwe leden voor onze commissie

Indien u zelf nog punten heeft, welke u wilt bespreken, dan horen wij dit graag van u.

De koffie staat voor u klaar en we hopen u te kunnen verwelkomen op deze avond.
Hartelijke groet, leden kerncommissie Rumerslanden fase II

 ==Laatste nieuws==
Onze voorzitter Annie Kuipers heeft bij de Huurcommissie een herberekening (huurverhoging na woningverbetering) laten uitvoeren voor de huurverhoging van de nieuwe voordeur en het thermopaneglas. Stja heeft hiervoor een verhoging van € 35,95 per maand in rekening gebracht (€ 25,85 voor thermopane en € 10,10 voor de voordeur), terwijl volgens de Huurcommissie maar een bedrag van € 10,74 per maand berekend mag worden, enkel voor de thermopane, voor de voordeur mag geen huurverhoging worden berekend volgens de Huurcommissie!

Van het Hoger Beroep in Arnhem hebben wij nog geen uitslag ontvangen, wij hopen deze zeer binnenkort binnen te krijgen. Daaropvolgend zullen wij een buurtbijeenkomst organiseren en u verder informeren.

Stja berekent andere bewoners €35,20 (16 X €2,20) voor de thermopane en €8,80 (4 X €2,20) voor de voordeur aan huurverhoging per maand. Wij weten ook van tenminste één bewoner dat ze €1.000,00 contant heeft betaald voor een voordeur.
Zodra we de uitspraak van het Hoger Beroep hebben ontvangen zullen we een wijkbijeenkomst organiseren om o.a. te bespreken wat wij hier gezamenlijk aan gaan doen.

 Beste buurtbewoners,

Eindelijk is het zover: we hebben een datum voor het Hoger Beroep. Het zal plaatsvinden op 24 mei a.s. in Arnhem.

We zullen hiernaartoe afreizen en onze zaak bepleiten.
Uiteraard houden we u op de hoogte.


Hartelijke groet,
Leden kerncommissie Rumerslanden fase II,
Annie, Jannie, Rudolf en Ferdinand.

 


Op woensdag 1 februari 2017 hebben we onze jaarlijkse bewonersavond gehouden. 

Onderstaande punten hebben we o.a. met de buurtbewoners besproken:

-Uitstel van Hoger Beroep: door een achterstand in Arnhem vindt het Hoger Beroep plaats tussen maart en augustus 2017. Woordvoerder Ferdinand Jansen heeft in het kort nog even weer uitgelegd waar het precies om gaat.

-Asbestsanering: we hebben een brief naar Stja gestuurd vanwege het vermoeden van aanwezigheid van asbest op de daken van de schuurtjes van de eengezinswoningen. Daarop heeft onze voorzitter Annie Kuipers een brief ontvangen waarin Stja aangeeft in 2017 de asbesthoudende golfplaten op de daken te saneren en te voorzien van asbestvrije golfplaten. De betrokken huurders zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Commissielid Rudolf Prins heeft nog wat algemene uitleg gegeven over asbest.

-Het onderhoud in de woning van onze voorzitter n.a.v. een rechtzaak: daaruit kwam naar voren dat er andere prijzen worden berekend dan Stja in het originele plan aanbood, bijvoorbeeld: thermopane, waar zij € 25,85 huurverhoging per maand voor betaald, volgens het originele plan moeten bewoners hiervoor € 35,20 betalen (16 punten X € 2,20).

-Penningmeester Rudolf Prins heeft de opbrengst van de benefietmiddag bekend gemaakt en de stand van onze crowfundingsactie (voor iedereen inzichtelijk).

-Er waren nog een aantal bewoners met ernstige gebreken cq. klachten aan hun woning. Wij zullen hen bijstaan met de verzoeken tot herstel hiervan.

 Beste buurtgenoten,

Wij hebben Stja om een ruimte gevraagd voor onze jaarlijkse bewonersavond. We hebben een brief van de heer Wils ontvangen dat zij deze niet ter beschikking stellen. Daarom zullen wij op zoek moeten naar een ruimte. Zodra wij iets gevonden hebben ontvangt u van ons een uitnodiging.
Wij vragen voor uw begrip.

Hartelijke groet,
Leden kerncommissie Rumerslanden fase II

Bijgevoegd de afwijzing van de heer Wils van Stja

Afwijzing Hr. Wils

 Hoger Beroep vertraagd door achterstand van het Hof

Onze advocaat heeft ons medegedeeld dat het door ons ingestelde Hoger Beroep vertraging opgelopen heeft, dit in verband met achterstand bij de afwerking van zaken van het Hof in Arnhem. Onze zaak zal hoogstwaarschijnlijk behandeld worden tussen maart en augustus 2017.
We houden u op de hoogte.


 


Ons verzoek tot onderzoek naar asbest uitgevoerd door Stja

Naar aanleiding van een schoorsteenbrand aan de Canadahof, waarbij asbest aangetroffen was, heeft de kerncommissie enkele foto's verstuurd naar Stja van verdacht materiaal op zolders van de duplexwoningen en hen verzocht dit verder te onderzoeken. Gelukkig heeft Stja n.a.v. onze brief inspecties uit laten voeren bij de woningen en er is inderdaad asbest aangetroffen. Het asbest wordt gesaneerd.


 


WIJ VRAGEN UW STEUN
Doneer een bijdrage op bankrekeningnummer: NL85INGB0701001291 
t.n.v. J.A. ter Meer Oudehinken en  J. Kuipers of doneer met 
Paypal via deze knop: (Bij betaling via Paypal gaat er wel een klein percentage naar Paypal.)

DONATIE KERNCOMMISSIE RUMERSLANDEN FASE II


 

 
VRIENDEN VAN DE COMMISSIE ORGANISEERDEN BENEFIETCONCERT T.B.V. ONZE BEWONERSCOMMISSIE

HET WAS EEN FANTASTISCHE EN MEER DAN GESLAAGDE MIDDAG, MEDE DANKZIJ:


de organisatie, designer, zangers/zangeressen, geluidsmensen, de Trefhoek en de sponsors (winkeliers Ootmarsumsestraat),
dus nogmaal: HARTELIJK BEDANKT !!!

Foto's kunt u vinden op deze website onder de kolom "foto's".


Poster

 Asbestinspectie duplexwoningen

Naar aanleiding van een brand aan de Canadahof heeft Stja op verzoek van de bewoners van de woning een asbestinventarisatie uitgevoerd. Er is asbest aangetroffen op de zolder en de firma Ardesch heeft deze op professionele wijze verwijderd.

Wij hebben n.a.v. bovenstaande bij meerdere duplexwoningen in verschillende blokken aan de Canadahof onderzoek gedaan en daarbij hebben wij stukken materiaal aangetroffen waarvan wij de identiteit niet kennen. Daarom hebben wij Stja een brief toegezonden met de vraag om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de identiteit van dit materiaal en aan te geven of het een gevaar vormt voor de gezondheid van onze bewoners (die de zolder bijvoorbeeld gebruiken voor de opslag van goederen) en werklui die in deze ruimtes werkzaamheden moeten uitvoeren of dit hebben gedaan aan CV-ketels en afzuiginstallaties.

Op ons verzoek heeft Stja gereageerd en de bewoners van de duplexwoningen een brief toegezonden en zijn ze met de inspectie gestart. Wij hebben Stja middels een tweede brief verzocht ons op de hoogte van de ontwikkelingen.

We houden u op de hoogte over deze zaak.

 RTV Oost besteedt aandacht aan onze zaak, waar wij hen zeer dankbaar voor zijn. 
Via onderstaande link kunt u het artikel lezen, horen en zien.

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=238899&cat=1

 

20160229 113221 2


Stja heeft ons via hun advocaat laten weten dat zij juridische stappen tegen ons zal nemen (zie brief) als we doorgaan met onze crowdfundingsactie via Facebook, onze website en via flyers, zij zijn van mening dat dit o.a. opruiend is. In de brief schrijven zij ook dat de wijze waarop de Kerncommissie zich uitlaat, niet bijdraagt aan een betere verstandhouding. Graag willen we u een brief tonen (klik hier) die we vrij kort na de uitspraak van Stja ontvingen. Hierin geven zij aan dat zij geen contacten meer met de Kerncommissie zullen onderhouden en dat zij de kosten van het proces bij ons als vrijwilliger op zullen eisen.
We leven in een vrij land, dus wij zullen doorgaan met onze actie en laten ons niet censureren of monddood maken door dit soort intimidaties en dreigementen. Stja is altijd welkom bij ons om in gesprek te gaan en de problemen op te lossen, deze uitnodiging geldt nog steeds.

 HELP ONS TEGEN ONRECHT EN VOOR MENSWAARDIGE WONINGEN

Zo behandelt sociale woningstichting Sint Joseph haar huurders en bewonerscommissie:
Als vrijwillige bewonerscommissie genaamd "kerncommissie Rumerslanden fase II", behartigen wij reeds 5 jaar de belangen van onze buurt de Rumerslanden bij de woningstichting Sint Joseph (Stja).

Nadat Stja in juni 2001 aankondigde de huizen in onze buurt te slopen, zag men hier in 2010 door financiële problemen van af. De huizen waren in aanloop naar de sloop technisch ernstig verwaarloosd en er was veel achterstallig onderhoud. De directeur beloofde ons dat hij onze woningen weer goed zou maken en de buurt zou opknappen zodat we hier 25 jaar onbezorgd konden blijven wonen. Toen hij de plannen aan ons voorlegde bleek dat als onze bewoners het renovatiepakket zouden nemen zij hiervoor een maandelijkse huurverhoging van € 110,00 en een eenmalig bedrag van €31.250,00 contant moeten betalen. We hebben de directeur daarom verzocht om ons inzage in de kosten van de werkzaamheden te geven, dit weigert hij. Als antwoord heeft hij al onze bewoners een aangetekende brief gestuurd, dat als zij niet akkoord gaan met de plannen, zij uitgesloten worden van het onderhoud/renovatieplan.
Wij hebben een klacht ingediend bij de Huurcommissie en zij hebben ons wel erkend als bewonerscommissie, maar Stja hoeft ons geen inzage in de kosten van de werkzaamheden te geven. Om aan te tonen dat het onderhoud veel te duur is MOETEN wij inzage in de kosten van de werkzaamheden hebben, Stja wil dat koste wat kost voorkomen en wil van onze commissie af. Stja heeft daarom de rechter verzocht om ons niet als bewonerscommissie te hoeven behandelen en ons in de kosten van de rechtszaak te veroordelen als vrijwilliger! Wij hebben daarop om inzage in de kosten gevraagd en Stja in de kosten te veroordelen, tenslotte zijn wij vrijwilligers. Wij hebben de rechter tijdens een comparitie (bijeenkomst) verzocht om mediation, beide partijen zijn daarmee akkoord gegaan. De rechter heeft ons toen als enige inhoudelijke vraag gesteld om een nieuw mandaat van de buurtbewoners, dit hebben we gedaan en we hebben een mandaat d.m.v. handtekeningen van 78% van de bewoners aan de rechter overhandigd.
Nadat mediation niets had opgeleverd hebben wij de rechter aangeboden om mondeling uitleg te geven over het functioneren van onze commissie. Zonder hier gebruik van te maken heeft de rechter uitspraak gedaan. Volgens de rechter zouden wij geen bewonerscommissie zijn en ons verzoek om inzage in de kosten heeft hij niet behandeld. Ook veroordeelt hij ons in de kosten van de rechtszaak. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de rechter uitspraak doet zonder ons inhoudelijk te horen, volgens de rechter waren er o.a. geen notulen en geen agenda’s, deze zijn er wél, had hij ons gehoord dan had hij dat geweten! Na overleg met onze advocaat, die de totale kosten na een Hoger Beroep op ± € 9.000,00 schatte (waar het bestuur van de commissie hoofdelijk aansprakelijk voor is), hebben wij de uitspraak aan onze bewoners op de bewonersavond voorgelegd en hebben we samen met de bewoners unaniem besloten om beroep aan te tekenen. Om de kosten bijeen te krijgen als wij verliezen hebben we o.a. besloten via crowdfunding geld in te zamelen. Winnen we de rechtszaak of blijft er geld over dan zal dit naar meerdere goede doelen gaan, nl. “kinderen van de voedselbak” en “stichting het vergeten kind” .
We hebben ook een Facebookpagina om hier aandacht voor te vragen: https://www.facebook.com/groups/1487056818270842/?ref=browser
                                                            
    WIJ VRAGEN UW STEUN
Doneer een bijdrage op bankrekeningnummer: NL85INGB0701001291 (inzichtelijk voor iedereen)
t.n.v. J.A. ter Meer Oudehinken en  J. Kuipers of doneer met
Paypal via deze knop: (Bij betaling via Paypal gaat er wel een klein percentage naar Paypal.)

DONATIE KERNCOMMISSIE RUMERSLANDEN FASE IIAlvast hartelijk bedankt namens alle bewoners en de leden van de commissie: Annie Kuipers, Jannie ter Meer, Ferdinand Jansen, Rudolf Prins, 
Albert Lamberts(†) en Hennie Analbers(†).


Op maandag 2 november 2015 hebben we op de bewonersavond onderstaande punten behandeld:

Uitspraak rechter
We hebben samen besloten om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter dat wij geen bewonerscommissie zijn en dat wij geen inzage in de kosten van het onderhoud krijgen.
Om bij een eventueel verlies de kosten (+/- € 9.000,00) voor de commissieleden zo laag mogelijk te houden hebben we besloten om onze bewoners een eenmalige bijdrage te vragen naar draagkracht. Er hebben zich een aantal bewoners aangemeld om langs de deuren te gaan om geld op te halen.
We zullen op Facebook een actie starten om geld in te zamelen (Crowdfunding). We hebben een goede tip van één van onze bewoners gekregen om hier ook Paypal voor te gebruiken, hij wil ons hier eventueel bij helpen.
Als we de rechtszaak winnen (waar we van overtuigd zijn) of als we geld overhouden gaat het bedrag naar een goed doel. We hebben zelf de stichtingen “Het vergeten kind” en “Kinderen van de voedselbank” voorgesteld. Een bewoner kwam nog met een ander goed doel waar wij naar zullen gaan kijken. (Mocht u nog een ander doel in gedachten hebben dan horen wij dit graag.)
Wij gaan een bankrekeningnummer openen voor de giften. Deze rekening is inzichtelijk voor alle bewoners.

Inmiddels hebben we een bankrekeningnummer aangemaakt en kunt u een donatie doen, waarvoor onze hartelijke dank.

NL85INGB0701001291 t.n.v. J.A. ter Meer-Oudehinken en J. Kuipers

Of doneren met Paypal via onderstaande link:

Doneren 


Uitspraken Huurcommissie
De klachtenlijst voor huurkorting door gebreken kan nog steeds ingevuld worden. Wij zullen de bewoners, waar nodig, hierbij helpen. Op dit moment is er opnieuw een klacht in behandeling.

Duplexwoningen
Er worden verschillende huurverhogingen berekend door Stja voor dezelfde werkzaamheden. Bewoners die bezwaar willen maken tegen deze verschillen bij de Huurcommissie moeten dit binnen 3 maanden na oplevering doen. Wij zullen u hier op uw verzoek bij helpen.
   
Wij strijden nog steeds voor betaalbare woningen van goede kwaliteit. Dit is wat bewoners moeten betalen voor zo'n woning voor een volledig pakket!
 
                Aantal punten nodig bij volledige pakket  
Optie 1:   Uitbreiding woning met tuinkamer.     84 punten    
Optie 1A: Tuinkamer voorzien van een lichtkoepel.    4 punten 4  
Optie 2:   Uitbouw aan de keuken.                                 45 punten    
Optie 2A: Uitbouw aan de keuken voorzien van vloertegels.   1 punt 1  
Optie 3:   Uitbreiding woning met tuinkamer in combinatie met de        
uitbouw aan de keuken.         100 punten 100  
Optie 4:  Vernieuwen van de keukeninrichting.     16 punten 16  
Optie 4A: Inbouw gaskookplaat in de keukeninrichting.   3 punten 3  
Optie 4B: Aftimmering tussen het plafond en de bovenkastjes          
van de keukeninrichting.         1 punt 1  
Optie 5:  Vernieuwen van het plafond in de keuken.   3 punten 3  
Optie 6 :  Het maken van een “open” keuken.                                                          17 punten 17  
Optie 6A: Nis voor de wasmachine.                      2 punten 2  
Optie 7:  Vernieuwen van het plafond in de woonkamer.   7 punten 7  
Optie 8:  Vernieuwen van de toiletinrichting.     5 punten 5  
Optie 9:  Vernieuwing van de badkamerinrichting.     9 punten 9  
Optie 10: Aanbrengen van vloerisolatie in de kruipruimte.       16 punten 16  
Optie 11: Aanbrengen van een veiligheidspakket.     4 punten 4  
Optie 12: Vernieuwen van het binnendeurbeslag.     3 punten 3  
Optie 13: Vernieuwen van de wandcontactdozen en het schakelmateriaal        
in de woning.           3 punten 3  
Optie 14: Aanbrengen van zolderisolatie.                2 punten 2  
Optie 15: Aanbrengen van een schouwomtimmering.   2 punten 2  
Optie 16: Aanbrengen van een centrale verwarmingsinstallatie. 19 punten 19  
Optie 17: Verplaatsen van de radiator in de kleine slaapkamer. 1 punt 1  
Optie 18: Vernieuwen van de radiator in de badkamer.   1 punt 1  
Optie 19: Aanbrengen van isolerende beglazing voor de gehele woning. 16 punten 16  
Optie 20: Aanbrengen van isolerende beglazing alleen voor de begane        
grond van de woning.         8 punten    
Optie 21: Vernieuwen van de voordeur.     4 punten 4  
Optie 22: Tuin egaliseren en inzaaien met gras.     6 punten 6  
Optie 23: Vernieuwen bestrating op het eigen perceel (nader te bepalen        
punten in overleg tussen de huurder en Stja).     0 punten    
Optie 24: Vernieuwen van de erfafscheidingen (nader te bepalen        
punten in overleg tussen de huurder en Stja).     0 punten    
                245 punten
                -20 korting Stja
                225 punten
-Eerste 50 punten “kado”, is achterstallig onderhoud!          
-51 Punten t/m 100 punten: €  2,20 per punt per maand, dus maximaal € 110,00 per maand huurverhoging.
-Alle punten boven de 100 punten € 250,00 per punt contant te betalen aan de Stja.    
Dus te betalen 125 punten X € 250,00= € 31.250,00 + de maandelijkse huurverhoging van €110,00
                                                                       Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor een buurtbijeenkomst op maandagavond
2 november 2015 op de Canadahof 2 om 19:30 uur.

Onderstaande punten willen we o.a. graag met u bespreken:

-De uitspraak van de rechter en hoe nu verder.
-Uitspraken Huurcommissie: tijdelijke huurverlagingen door gebreken aan de woning.
-Korte evaluatie onderhoud duplexwoningen.
-Heeft u zelf punten welke toegevoegd moeten worden, dan horen wij dit graag van u. U kunt dan persoonlijk contact opnemen met één van de leden of via onze website of ons emailadres:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

De koffie staat voor u klaar en we hopen u te kunnen verwelkomen op deze avond.

 Intervieuw TV Oost (klik op onderstaande link)

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=222642&_ga=1.83119190.1526734668.1439809219

 

Bron TV OostZittingen Huurcommissie:

Inmiddels zijn er weer 3 buurtgenoten voor de Huurcommissie verschenen, waarvan 2 met een verzoek om een huurkorting in verband met niet verholpen gebreken.

De eerste bewoner kreeg een korting van € 68,03 per maand vanaf 1 april 2014 met terugwerkende kracht, dit was een totaalbedrag van € 816,36. De huur is nu: € 259,82.
De tweede bewoner kreeg een korting van € 224,88 per maand vanaf 1 juli 2014 met terugwerkende kracht, dit was een totaalbedrag van € 2.248,80. De huur is nu: € 149,92.
De korting geldt totdat de gebreken verholpen zijn.

De derde bewoner heeft reeds een huurkorting toegewezen gekregen. De Stja heeft de Huurcommissie verzocht om de korting op te heffen en de oude huur weer te mogen rekenen. De Huurcommissie heeft daarop de korting definitief toegewezen en de huur blijft € 243,30.

Wat betreft het onderhoudsplan van Stja heeft de Huurcommissie ter zitting gezegd dat, als een bewoner naar de rechter gaat en eist dat Stja het contant geëiste geld voor werkzaamheden in de huur wil hebben doorberekend, zij of hij deze rechtszaak voor 99 % zeker zal winnen. Het onderhoudsplan van Stja was de Huurcommissie in heel Nederland nog niet tegengekomen. Ze zeiden dat deze plannen niet van de Huurcommissie waren en dat als Stja ging pionieren zij deze problemen konden verwachten. Ze gaven aan echter niet over plannen te mogen oordelen.
Zij legden de schuld van de problemen volledig bij Stja neer.


  Gezien de ontwikkelingen in de wijk, waaronder het a.s. onderhoud in de duplexwoningen, hebben wij Stja verzocht een ruimte beschikbaar te stellen om een wijkbijeenkomst te houden. Aangezien Stja weigert ons te faciliteren en het ons daardoor onmogelijk maakt om een bijeenkomst te houden, hebben wij tijdens de bezichtiging van de modelwoning van de duplexwoningen informatie op auto’s geplakt om de bewoners toch te kunnen informeren. Zie onderstaande info en foto’s.
Auto 1Auto 2Auto 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE  KEUKENS  ZIJN  15  JAAR  OUD,  DUS AFGESCHREVEN.  TOCH  BRENGT  STJA  U  VOOR  EEN NIEUWE  KEUKEN  EEN  HUURVERHOGING  IN REKENING.  U  BETAALT  DUS  VOOR  IETS  DAT ACHTERSTALLIG  ONDERHOUD  IS,  ZIE  WETTELIJKE AFSCHRIJFTERMIJNEN OP DE WEBSITE VAN DE HUURCOMMISSIE.

U  KUNT  AAN  DE  HAND  VAN  DEZE  TERMIJNEN OOK  BEREKENEN  WELK  BEDRAG  U  BETAALD  HEEFT  VOOR  DE  DOOR  U  GEKOZEN VERBETEROPTIE  NADAT  DEZE  OPTIE  IS AFGESCHREVEN.

 

STJA  BRENGT  ONZE BEWONERS  VERSCHILLENDE  PRIJZEN  IN REKENING  VOOR  DEZELFDE VERBETEROPTIES!!!

ZIE  OPTIELIJST 1    OPTIELIJST 2  OPTIELIJST 3

 
SOMMIGE  BEWONERS KRIJGEN  € 1.000,00  ALS COMPENSATIE  VOOR DE EXTRA  KOSTEN  EN  ANDERE  BEWONERS  NIET!

 
STJA WAS OP DE HOOGTE VAN DE GEBREKEN AAN DE WONING. ZIJ HEBBEN DE WONINGEN VERHUURD ZONDER DE GEBREKEN TE MAKEN. DE NIEUWE BEWONERS ZITTEN MET DE OVERLAST EN DE KOSTEN,NU DE GEBREKEN TOCH MOETEN WORDEN GEMAAKT.


STJA WEIGERT MET DE DOOR U GEMANDATEERDE BEWONERSCOMMISSIE TE OVERLEGGEN. ZIJ WILLEN DUS OOK GEEN UITLEG GEVEN OVER O.A.DE VERSCHILLEN IN KOSTEN.

 
SOMMIGE BEWONERS IN DE WIJK WORDEN (EN WERDEN) VERHUISKOSTENVERGOEDINGEN AANGEBODEN.
CANADAHOF 15:€ 3.000,00,
CANADAHOF 16:€ 7.500,00,
CANADAHOF 17:€ 1.250,00,
CANADAHOF 21:€ 2.500,00.


WAAR DEZE BEDRAGEN EN VERSCHILLEN OP GEBASEERD ZIJN IS NIET BEKEND.

DE HUURVERHOGINGEN VOOR DE WERKZAAMHEDEN ZIJN VEEL TE HOOG. ONTVANGT U GEEN HUURTOESLAG, BIJV. DOORDAT U EEN BAAN HEEFT, WORDT U NIET GECOMPENSEERD EN BETAALT U DE HOOFDPRIJS.

 2e Hoorzittingen bij Huurcommissie opnieuw succesvol


Op 18 juli 2014 heeft de Huurcommissie weer verzoeken om huurverlaging wegens gebreken van 3 huurders in behandeling genomen. De Huurcommissie heeft de volgende uitspraken gedaan in deze zaken:

Eén bewoner heeft geen huurverlaging gekregen. Twee bewoners hebben wél een huurverlaging gekregen, omdat de gebreken in categorie C vallen. Deze bewoners krijgen respectievelijk een huurverlaging van € 58,50 en € 61,32 per maand met terugwerkende kracht t/m december 2013. Beide bewoners krijgen ook hun betaalde leges van € 25,00 terug en Stja moet de procedurekosten betalen van 2 keer € 450,00. De twee bewoners welke een verlaging krijgen hebben niet aan het door Stja voorgestelde onderhoudsplan meegedaan.

 


 1e Hoorzittingen bij Huurcommissie omtrent gebrekenlijsten

Veel bewoners hebben gebrekenlijsten ingevuld en hebben na 8 weken, toen Stja de gebreken niet verholpen had, de Huurcommissie om huurverlaging gevraagd.
De eerste bewoners zijn inmiddels op de zitting bij de Huurcommissie geweest en de Huurcommissie heeft in de eerste 3 zaken uitspraak gedaan:
Bij 2 bewoners zijn de gebreken geconstateerd, maar deze vielen niet in categorie C en zij krijgen dan ook geen huurverlaging. Ook krijgen zij de betaalde € 25,00 aan legeskosten niet terug.
Bij 1 bewoonster uit de eengezinswoningen zijn gebreken uit de categorie C geconstateerd en zij krijgt een huurverlaging van € 50,00 per maand met terugwerkende kracht t/m december 2013. Ook krijgt zij de betaalde € 25,00 terug en Stja moet € 450,00 voor de procedure betalen. Deze bewoonster heeft niet meegedaan aan het onderhoud.
 

Beroep uitspraak Huurcommissie

Op 19 juni jl. hebben de heren Wils en Weering en de 4 kerncommissieleden een zitting gehad in de rechtbank in Almelo over onze beroepszaken (Stja vanwege het feit dat wij een bewonerscommissie zijn en de kerncommissie vanwege het feit dat we geen inzage in de kosten van het onderhoud krijgen).
We hebben tijdens de zitting besloten om de gesprekken onder leiding van een mediator voort te zetten en gezamenlijk de problemen op te lossen. De advocaten van beide partijen gaan in overleg over de regels waaronder de gesprekken worden gevoerd.
 Met verslagenheid moeten wij u mededelen dat maandagnacht 10 juni 2014 ons commissielid


             Hennie Analbers


                             plotseling in zijn slaap is overleden.

Wij herinneren Hennie als een sociaal betrokken commissielid, die vastberaden was om te vechten voor waar hij in geloofde. Hij kon als geen ander moppen vertellen en sloot elke vergadering af met een selectie daarvan. 

                  Hennie, we missen je.

                We wensen Janneke, Pietje en verdere familie heel veel sterkte toe.


                                                       Foto Hennie

 


 

Briefwisseling Stja - Kerncommissie omtrent duplexwoningen
 

 

Brief aan Stja betreffende duplexwoningen

Brief van Stja n.a.v. brief betreffende duplexwoningen

Uitnodiging Stja aan bewoners duplexwoningen

Stja nodigt de bewoners uit voor een infoavond en nodigt de kerncommissie niet uit. De kerncommissie haalt (wederom) handtekeningen op 
en krijgt een mandaat van 82,9 % van de duplexbewoners om namens hen te spreken.

Brief aan Stja n.a.v. uitnodiging bewoners 

Flyer aan bewoners n.a.v. uitnodiging  infoavond 

Brief aan hr. Kamst na infoavond 16 april

Flyer kerncommissie aan duplexbewoners

Afwijzing hr. Wils uitnodiging

Brief aan hr. Kamst na afwijzing uitnodiging

Brief Stja aan bewoners woninginspectie

Flyer 1 na brief aan bewoners woninginspectie

Brief aan Stja na verzoek tot woninginspectie

Flyer 2 na brief aan bewoners woninginspectie

Brief van Stja n.a.v. brieven kerncommissie

 


  Op 29 april 2014 is na een kort ziekbed ons kerncommissielid

                                Albert Lamberts

                                                       overleden.

Hij heeft moedig gevochten, maar kon de strijd tegen de kanker helaas niet winnen.

Hij was een gezellige man vol met humor en zo zullen we hem blijven herinneren. 

                                          Wij zullen hem missen.
  

 We wensen Nathalie, Christian, Bieb en Quinten en overige familie heel veel sterkte toe.
                        


 

 Almelo, 28 maart 2014

Laatste ontwikkelingen

Uitspraak Huurcommissie:

Woningstichting Stja is tegen de uitspraak van de Huurcommissie in beroep gegaan wat betreft het feit dat wij een bewonerscommissie zijn en heeft ons gedagvaard.

Wij zijn hierop ook o.a. in beroep gegaan tegen het deel uit de uitspraak wat betreft het feit dat Stja ons geen inzage in de kosten van het onderhoud hoeft te geven en het feit dat Stja de bewoners niet geïnformeerd heeft over de start van het verhuren onder de Leegstandwet. Wij hebben hiervoor een huurrechtadvocaat in de handen genomen.

Klachtenlijsten:

Stja is begonnen met inventariseren van de woningen van de bewoners welke een klachtenlijst hebben ingevuld. De Huurcommissie is samen met Stja op dinsdag 25 maart jl. begonnen bij de eerste bewoners om de klachten te rapporteren.

Zodra er weer nieuws is houden we u uiteraard op de hoogte.

Groeten,
Leden Kerncommissie Rumerslanden fase II


Foto  Foto

Foto  Foto

Bewonersavond d.d. 28 januari 2014 goed bezocht.
Op de bewonersavond hebben we allerlei zaken besproken, o.a. de uitspraak van de Huurcommissie n.a.v. ons WOHV-verzoek. Deze is overigens in zijn volledigheid te lezen op de website van de Huurcommissie, onder zaaknr.: 00036 van 2013. Ook hebben we gesproken over de gebrekenlijsten, welke een groot aantal bewoners naar Stja verzonden hebben en hebben we de start van de keuringsaanvragen voor eventuele huurverlaging bij de Huurcommissie in gang gezet. De huurspecificaties, waar de bewoners recht op hebben, zijn ook besproken en inmiddels zijn de individuele specificaties aangevraagd bij Stja.

Wij willen alle aanwezige bewoners danken voor hun komst!

 


Klachten over de woningen

Op 28 november hebben wij, n.a.v. een enorme toestroom van klachten van bewoners over de woningen een groot aantal klachtenformulieren ingeleverd bij Stja, met daarop onderhoudsgebreken aan de woningen, met het verzoek om deze te herstellen. Dit zijn zowel woningen die wél onderhoud hebben gehad en woningen die géén onderhoud hebben gehad (zij wachten op een beter en eerlijker onderhoudsplan). Zie "ingekomen stukken bewoners": brieven en gebrekenlijsten van bewoners. Ook hebben we enkele foto’s van deze gebreken toegevoegd. Indien u ook een klachtenformulier in wilt leveren bij uw woningstichting kunt u deze bij een kerncommissielid opvragen of per email aanvragen.


 Klacht ingediend bij de Huurcommissie

Zoals afgesproken is met elkaar, hebben we een WOHV-klacht ingediend bij de Huurcommissie, om o.a. inzage te krijgen in de kosten van het onderhoud van Stja. Op 13 december jl. hebben we een hoorzitting gehad in Utrecht. De uitspraak volgt in januari 2014.


Bewonersavond

Op woensdagavond 3 september jl. hebben wij een bewonersavond gehouden. Wij hebben uitgelegd waarom we dit keer niet in de Trefhoek terecht konden: de heer Kamst wilde de kosten niet meer vergoeden hiervoor. Hij geeft aan dat het onderhoud voor de 100 woningen is afgerond, terwijl ons veel klachten ter ore komen, veel mensen hebben daarom nog niet getekend voor de laatste oplevering en het onderhoud is dus nog helemaal niet afgerond. Ook zijn er nog steeds mensen welke nog geen onderhoud hebben gehad en zijn de duplexwoningen in 2014 aan de beurt voor onderhoud. De heer Wils geeft in zijn laatste brief aan dat er te veel gepraat wordt met elkaar en stemming gemaakt wordt (dit is niet waar, blijkbaar neemt hij de klachten van de bewoners niet serieus), ons inziens is dat de reden dat deze avonden in de Trefhoek niet meer betaald worden door Stja.
We hebben o.a. gesproken over de huurverhoging welke de bewoners moeten gaan betalen na uitgevoerd onderhoud en de jaarlijkse landelijke huurverhoging. Ook hebben we met de bewoners gesproken over de vergoeding voor de overschrijding van de 35 werkbare dagen voor het onderhoud.
Het Aedes rapport hebben wij besproken: de Aedes CodeCommissie geeft aan dat KLAC zich aan de regels van haar reglement heeft gehouden en als onafhankelijk kan worden aangemerkt. Wel geeft de Aedes CodeCommissie aan dat zij (helaas) niet inhoudelijk op de klachten van de Kerncommissie in mag aan. Dit alles heeft jammer genoeg veel tijd gekost, wij konden nog geen andere stappen ondernemen bij andere instanties zolang het onderzoek liep.
Verder hebben wij de duplex-bewoners enkele adviezen gegeven voor het aanstaande onderhoud.
Het was een geslaagde avond met een mooie opkomst.
Foto’s bewonersavond 3 september
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

Stja weigert ons bezwaar tegen de huurverhoging te honoreren. Dit is ons per brief op 18 augustus 2013 medegedeeld.

Aangezien we na een maand nog steeds geen bericht hebben ontvangen van de Stja, aangaande ons bezwaar tegen de huurverhoging, hebben we op 25 juni onderstaande brief naar hen toegestuurd.

Herinnering huurverhoging  

Wij werden door buurtgenoten aangesproken dat zij de huurverhoging voor de renovatie al moesten betalen terwijl de werkzaamheden nog niet eens waren afgerond. Wij hebben dit uitgezocht en dit is niet volgens de regels van het onderhoudscontract.

Daarom hebben we onstaande flyer uitgedeeld in de wijk.


Geachte buurtbewoner,

Wij willen u er bij deze nog even op wijzen dat onder punt 3.13 van uw onderhoudscontract staat dat de huurverhoging in gaat na oplevering van de werkzaamheden. Hier moeten beide partijen voor hebben getekend.

Wij adviseren u de huurverhoging voor het onderhoud niet eerder te betalen dan wanneer de woning naar volledige tevredenheid is opgeleverd, dus pas nadat u getekend heeft. Wij adviseren u wel om dit geld apart te zetten.

Met vriendelijke groet,
Leden Kerncommissie Rumerslanden Fase II.
website: www.veldgeuzen.nl
e-mail:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Geachte buurtbewoner,

Een alerte buurtgenoot wees ons op een artikel welke u in uw onderhoudscontract heeft staan. Het gaat om artikel 4.2, daarin staat: indien de periode van uitvoering van maximaal 35 werkbare dagen wordt overschreden, heeft de huurder recht op een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen tussen huurder en Stja. Wij willen u er op wijzen dat u niet zo maar akkoord moet gaan met het bedrag wat de Stja u aanbiedt. Wij zijn er mee bezig om dit verder uit te zoeken.

Verder willen wij u er op wijzen dat het verstandig is niet te tekenen voor de eindoplevering voordat alle werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond. U bent niet verplicht om te tekenen!
 

Namens de bewoners van de eengezinswoningen hebben we bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde huurverhoging. Onderstaande brief hebben we inclusief de handtekeningen van de bewoners aangeboden bij de Stja.

Bezwaar huurverhoging

De KLAC heeft een advies uitgebracht, waarvan wij van mening zijn dat dit niet onafhankelijk is. Naar aanleiding hiervan hebben wij wederom een klacht ingediend bij de Aedes Code Commissie. Deze Commissie neemt onze klacht in behandeling!
 

Woensdag 27 februari 2013 gaat de Kerncommissie weer in overleg met de Stja i.v.m. het uitgebrachte advies van de KLAC. Dit is inmiddels uitgesteld naar 11 maart a.s.
 
Op 10 december 2012 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden met de KLAC. Eind januari 2013 brengen zij een advies uit.

Beste buurtgenoten,
Op 15 november 2012 hebben wij overleg gevoerd met de gemeente. Van hun kant waren de wethouders van Woudenbergh, van Marle (stadsdeelwethouder Sluitersveld) en Andela (wethouder wonen) en de wijkcoördinator de heer Izaks aanwezig. Van onze kant waren er leden van de KernCommissie aanwezig en 3 buurtgenoten (1 buurtgenoot die het onderhoudscontract van de Stja niet getekend heeft, 1 buurtgenoot die het contract wél getekend heeft en 1 buurtgenoot die hier al tientallen jaren in een duplexwoning woont) om hun verhaal te doen.
De gesprekken vonden in een goede sfeer plaats en werden als zeer prettig ervaren. De heren van de gemeente voelden zich zeer betrokken en wij hebben afgesproken om hun via de wijkcoördinator op de hoogte te houden.

 


 

Ook hebben wij op 12 november 2012 overleg gehad met de directie van de Stja. Wij hebben afgesproken om opnieuw overleg te voeren zodra er nieuws komt van het KLAC, de klachtencommissie van de Stja, waar wij zoals we u eerder gemeld hebben een klacht hebben neergelegd. Inmiddels hebben wij een brief (klik hier) ontvangen van het KLAC waarin zij om meer tijd vragen om te beoordelen of zij de klacht in behandeling kunnen nemen. Ook willen ze hiervoor een hoorzitting houden. Wij hebben hiermee ingestemd, maar we hebben hen wel gevraagd om alles in een zo’n kort mogelijke tijd te doen.

Hartelijke groeten,
Leden Kerncommissie Rumerslanden fase II


Wij hebben een klacht ingediend bij Aedes (vereniging van woningcorporaties) tegen Stja. Op 28 september jl. heeft Aedes beide partijen uitgenodigd voor een hoorzitting in Utrecht.
Aedes heeft ons, ondanks onze bezwaren, kunnen overtuigen van het belang om de klacht eerst bij de klachtencommissie van Stja “KLAC” neer te leggen. Wij gaan dat dan ook doen en hebben onze klacht bij Aedes ingetrokken. Verder hebben beide partijen de wil uitgesproken om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Wij hebben inmiddels een hernieuwde uitnodiging naar de heer Kamst gestuurd.
Als onze klacht naar onze mening niet correct afgehandeld wordt door het “KLAC” kunnen we weer terug naar Aedes.

Bijgevoegd de conclusie van de Commissie AedesCode n.a.v. de hoorzitiing.

Conclusie Aedes


Geachte buurtbewoners,
Op woensdag 20 juni jl. zou de heer Kamst van de Stja bij ons langskomen om over de problemen in de wijk te praten. Hij heeft de afspraak afgezegd omdat hij meer tijd nodig heeft om over de situatie na te denken, zie onderstaande email van de heer Kamst aan ons.

Geachte mevrouw Kuipers / Beste Annie,

Ik wilde de komende woensdagavond bespreken op welke wijze jullie betrokken zouden kunnen worden bij de sociale vernieuwing en de verbetering van de woonomgeving. Hier hebben we het in het verleden over gehad.
Nu jullie de gemeente zowel als het ministerie benaderd hebben, wil ik er echter eerst over nadenken of een gesprek nu, wel zinvol is. Ik heb het gevoel dat we in herhalingen gaan vervallen en daar is niemand bij gebaat.
Ik annuleer dan ook bij deze van onze zijde de geplande bijeenkomst. Om misverstanden te voorkomen: ons werk gaat gewoon door.

Ik laat van mij horen.
Hoogachtend,
J.C. Kamst
Dir./best.

Zoals u in de email van de heer Kamst kunt lezen hebben we meerdere klachten over de Stja bij meerdere instanties neergelegd.
We hebben klachten neergelegd bij de gemeente Almelo, ministerie van Binnenlandse zaken en bij Art. 1. Zoals u zult begrijpen zal het even duren voor we antwoorden krijgen. Zodra we nieuws hebben dan zullen we u op de hoogte brengen. 
 
We laten ons niet intimideren en bedreigen en zullen ons blijven inzetten voor een beter Sociaal Plan voor alle bewoners. 
Leden Kerncommisie


Bewoners die niet akkoord gaan met het Sociaal Plan ontvangen aangetekende dreigbrieven van Stja.

Wij vinden het onaanvaardbaar dat de bewoners, welke het niet eens zijn met het onderhoudsplan (dat een deel is van het Sociaal Plan) uitgesloten worden van al het onderhoud. Dit hebben wij ook schriftelijk medegedeeld aan de heer Kamst.

Zie brief 23 mei 2012

Zie brief 5 juni 2012

 


Raad van Commissarissen en Gemeenteraad ingelicht

We hebben eind maart de Raad van Commissarissen van de Stja om hulp gevraagd i.v.m. het beleid van Stja. Na eerst telefonisch een afspraak met ons gemaakt te hebben zegde de Raad van Commissarissen deze alsnog via een emailbericht af, ze waren tóch niet bereid ons te woord te staan en in onze ogen voeren zij daarmee hun taak als toezichthouder niet uit. Mede daarom hebben wij de Gemeenteraad op de hoogte gebracht van de problemen in onze wijk. Zodra we antwoord hebben van de Gemeente zullen we u op de hoogte brengen hiervan.


Vertrouwen in de HAR opgezegd.

De Kerncommissie heeft het vertrouwen in de HAR opgezegd, via een krantenartikel (klik hier)en ook via een brief aan de HAR-leden (klik hier). De HAR moet er voor de huurders zijn, maar dit hebben zij volledig verzuimd. Zij hebben het Sociaal Plan voor de Rumerslanden fase II goedgekeurd zonder daar met ons of welke huurder dan ook over gesproken te hebben.
Wij hebben als Kerncommissie 1 gesprek met hen gehad op 25 augustus 2011. Daarna hebben wij enkele brieven verzonden met o.a. vragen. De laatste brief met vragen dateert van 6 januari 2012 en daar hebben wij, nu 3 maanden later nog steeds geen antwoord op gehad!

In het krantenartikel verschuilt de directie zich, bij monde van de heer Kamst, achter het feit dat de Stja de goedkeuring van de HAR heeft op de onderhoudsplannen van de Stja. In tegenstelling tot de KC-leden, die een mandaat hebben van 94% van de bewoners, d.m.v. handtekeningen, hebben de leden van de HAR geen enkel mandaat van de huurders. De leden van de HAR worden op voordracht benoemd. Daarbij komt nog dat op de website van de HAR beschreven staat dat het bestuur uit minimaal 7 leden moet bestaan, wij tellen er maar 4. De KC hecht geen enkele waarde aan hun mening.

Briefwisseling met de HAR-leden:
Uitnodiging nr. 1
Uitnodiging nr. 2
Brief van HAR aan KC 20 oktober 2011
Brief van KC aan HAR 25 oktober 2011
Brief van HAR aan KC 12 december 2011
Brief van KC aan HAR 6 januari 2012


Naar aanleiding van de bewonersavond van d.d. 14 maart jl. hebben we een overzicht gemaakt van wat er die avond besproken is.

Inhoud Sociaal Plan
Stja heeft 6 februari een Sociaal Plan aangeboden, waar we het niet mee eens zijn. We hebben u verteld dat het beter is om niet te tekenen en op deze avond hebben we uitgelegd waarom we het er niet mee eens zijn en u op de dingen gewezen waar u ontzettend goed mee uit moet kijken. In dit plan zijn de werkzaamheden onderverdeeld en gewaardeerd in punten, u heeft daar een schema van ontvangen (klik hier). Naar aanleiding van dit puntenschema heeft de fam. Analbers een pakket van verbeteringen samengesteld om de komende 20 tot 30 jaar enigszins fatsoenlijk te kunnen blijven wonen (klik hier). Ze zouden dan een huurverhoging krijgen van € 110,00 per maand en € 17.000,00 cash moeten betalen aan de Stja. Wij hebben de vraag gesteld aan Stja om deze € 17.000,00 door te berekenen in de huur. Stja wilde dit niet want dan zou de huur te hoog worden, men wilde een maximale huur van € 410,00 p/maand. De huur zou dan € 560,00 p/maand worden (klik hier). Als je deze berekening terug rekent, kun je daaruit opmaken dat Stja hun investering in 10 jaar terug heeft en dat de bewoners dus te veel huurverhoging krijgen (zie schema), terwijl de Stja in een krantenartikel van d.d. 7 juli 2011 beweerd heeft dat ze gingen renoveren en dus niet slopen over 10 jaar (klik hier). Daarop heeft de Kerncommissie in een volgend krantenartikel gereageerd, omdat ze dachten en nog steeds denken dat er over 10 jaar gewoon gesloopt wordt (klik hier). Mocht de Stja tóch 20 tot 30 jaar doorexploiteren, dan hebben ze hun investering dubbel en dwars terug verdiend.

Investering
Stja zegt dat ze aan de verbeterpunten bij de familie Analbers € 46.000,00 investeert. Dit is zeker geen investering van de Stja, want de huurder betaalt dit zelf (zie schema).

Financiële risico’s
-Voorbeeld: fam. Analbers betaalt de € 17.000,00 voor alle verbeteringen aan hun huis. Bij vertrek worden de ZAV´s (Zelf Aangebrachte Verbeteringen) mogelijk vergoed. Daarmee kan de Stja alle kanten op.
-Bewoners kiezen bijv. voor een serre en betalen daar in de vorm van huurverhoging voor. Ze nemen geen nieuwe keuken e.d. omdat ze onder de 100 punten willen blijven. Dan is het mogelijk dat ze bij vertrek voor achterstallig huurderonderhoud moeten betalen. De Stja heeft overigens ook verteld dat ze bij de komende bezoeken aan de bewoners al gaan bepalen of dit van toepassing is. De bewoners worden dan al beoordeeld of ze de woning goed onderhouden hebben.
-€ 250,00 per punt boven de 100 punten moet cash afgerekend worden!
-Omdat de Stja een afschrijving hanteert van 10 jaar worden de huren extra hoog. Indien de Stja de voorgeschreven afschrijftermijnen zou hanteren komen wij op een huurverhoging van ongeveer € 110,00 per maand uit zonder een bedrag cash af te moeten rekenen!

€1.000,00 voor goed huurderschap
Als men onderhoud laat uitvoeren dan moet men van deze € 1.000,00 allerlei kosten betalen en werkzaamheden laten uitvoeren.
-Het huis leegpakken.
-De vloer verwijderen en opnieuw betalen
-De container regelen en met het puin zelf verwijderen
-Als je naar een wisselwoning moet om te koken, te douchen, naar toilet te gaan e.d. is daar geen extra vergoeding voor geregeld.

Verhuiskostenvergoeding
Stja biedt ons bij vertrek € 3.000,00.
-Bewoners van het blok Canadahof 2 t/m 16 krijgen Sociaal Plan fase I:
± € 6.500,00 + € 1.140,00 (huurgewenning) = € 7.640,00.
(Voor mensen die hier na 2001 zijn komen wonen zou dat ± € 5.390,00 + € 1.140,00 zijn)
-Bewoners hebben geen urgentie. Stja hoeft dus geen woning met spoed aan te bieden.
-De kans is groot dat, indien er een woning aangeboden wordt, dit geen vergelijkbare woning is. Dit is al gebeurd met een bewoonster aan de Canadahof 2 t/m 16, die kon vertrekken met de volledige verhuiskostenvergoeding. Zij kreeg een woning in een bejaardenflat aangeboden.
-Na 4 jaar vervalt het contract en krijg je niets meer.
-De woning wordt in die tijd ook niet opgeknapt.
-Bij het verlaten van de woning kunnen allerlei herstelwerkzaamheden (achterstallig onderhoud) op de bewoner verhaald worden.

Verschillende huurprijzen
Deze avond is er ook (vooral onderling door de bewoners) gesproken over de verschillen in de huren, deze zijn enorm onder vergelijkbare woningen. Het varieerde van € 225,00 tot € 360,00 per maand. De Stja streeft naar een maximale huur van € 410,00. De bewoners die nu al € 360,00 betalen gaan bij gebruik van 100 punten of meer al € 470,00 per maand betalen!

Reactie van de heer Kamst
Dit zou het plan worden, of we het er nou mee eens waren of niet. Dit zou er doorgedrukt worden. Nadat wij het bestudeerd hebben, kwamen tot de conclusie dat dit geen goed plan was. Naar aanleiding van een aantal berekeningen hebben we de heer Kamst vrijdagavond 2 maart een email gestuurd met hierin o.a. een paar vragen over de afschrijftermijn en we hebben hem daarin verteld dat we een bewonersavond gingen organiseren (klik hier). N.a.v. deze email (waarvan wij overigens geen antwoord op onze vragen hebben gehad) nam de heer Kamst in dat weekend contact met ons op en vertelde ons dat hij het plan zou aanpassen. Hij heeft daarop een brief aan ons verzonden met de volgende kleine aanpassingen:
-Uitbreiding woning met tuinkamer: was 84 punten, wordt nu 64 punten.
Uitbouw aan de keuken: was 45 punten, wordt nu 25 punten.
Uitbreiding woning met tuinkamer in combinatie met de uitbouw aan de keuken: was 100 punten, wordt nu 80 punten. Dit zou voor bijv. de familie Analbers betekenen dat ze geen € 17.000,00, maar € 12.000,00 cash moeten afrekenen.
-De heer Kamst zegt in de brief dat, indien een bewoner er voor kiest de keuken niet te laten vervangen en daar op grond van de technische staat ook geen aanleiding toe bestaat , dan is dat zijn/haar eigen keuze. Mocht echter na afloop van het uit te voeren onderhoud blijken dat de keuken op grond van slijtage, ouderdom en/of andere gebreken toch vervangen dient te worden, dan wordt deze keuken in het kader van de onderhoudsverplichting van Stja alsnog vervangen. (Men beoordeelt u al bij de komende gesprekken, zie financiële risico’s, punt 2.) Wij vinden dit een veel te mooie voorspiegeling, omdat erg veel bewoners aangegeven hebben dat de keukens van ellende uit elkaar vallen en 1 bewoner noemde haar keuken zelfs “een kraakpand”. Dus om de komende jaren een beetje fatsoenlijk te kunnen blijven wonen, zullen ze wel een nieuwe keuken moeten nemen en als ze dat nu niet doen wordt bij vertrek dit alsnog in rekening gebracht.
-Wat betreft de vergoedingen voor huurderonderhoud en de vergoeding bij vrijwillig vertrek, welke de Kerncommissie te laag vinden, het volgende: hierover willen ze in de komende periode hun gedachten nog laten gaan en geven ze aan dat er, indien na intern beraad en gesprekken met de Kerncommissie, aanleiding wordt gevonden de vergoedingen naar boven bij te stellen, ze dit schriftelijk laten weten.

Raad van Commissarissen
De Kerncommissie heeft aangegeven dat ze een brief naar de Raad van Commissarissen hebben gestuurd. Zo gauw we bericht van hen hebben brengen we u hiervan op de hoogte. We vragen u dus nog even geduld te hebben! Wij doen er alles aan om voor élke bewoner een goed Sociaal Plan te realiseren.

Wij willen alle bewoners bedanken voor hun bezoek aan de bewonersavond en hun steun!

Foto 1 bewonersavond
Foto 2 bewonersavond
Foto 3 bewonersavond
Foto 4 bewonersavond


WAARSCHUWING

Op de laatste vergadering met de Stja hebben ze ons verteld dat de gesprekken met de bewoners over het Sociaal Plan pas vanaf 17 maart plaats zullen vinden. Nu hebben wij vernomen dat medewerkers maandag a.s. al bezig gaan met deze gesprekken. Dit is dus niet volgens de afspraak met de Kerncommissie. Onze indruk is dat de Stja u graag wil bezoeken vóórdat u ons verhaal hoort op de bewonersavond. Wij willen u dan ook serieus waarschuwen om niets te tekenen, dit is echt in uw eigen belang, voordat u gehoord heeft wat wij u te melden hebben op de bewonersavond van 14 maart a.s.

Groeten,
Leden KernCommissie Rumerslanden fase II.


Beste bewoners,

De Stja heeft brieven verzonden aan alle bewoners in onze wijk met een eengezinswoning. Daarin schrijven ze over een Sociaal Plan dat ze met ons, de Kerncommissie, besproken hebben. Het is niet bésproken, maar er is óver gesproken met ons. Wij zijn het absoluut niet eens met dit plan.

Wij zullen binnenkort dan ook een bewonersavond organiseren waarin we u willen uitleggen waarom we het niet eens zijn met dit plan en u wijzen op de voor u grote financiële risico’s ervan. Deze uitnodiging kunt u binnenkort schriftelijk verwachten van ons.

Groeten,

Leden Kerncommissie Rumerslanden fase II.


Steun voor Kerncommissie overweldigend!
De handtekeningenactie, welke een aantal bewoners spontaan hebben georganiseerd n.a.v. het krantenartikel in de Tubantia d.d. 4 oktober jl. (klik hier), waarin de heer Kamst van de Stja zich afvroeg in hoeverre deze Kerncommissie gerechtigd is om namens de bewoners te spreken, is een groot succes geworden. Ruim 94 % van de mensen van de Bevrijdingslaan tot en met de Derk Smoeslaan hebben hen gesteund met een handtekening. Deze handtekeningen hebben de bewoners aangeboden aan de heer Kamst
(foto aanbieden handtekeningen) (foto bezoek). De Kerncommissie dankt de bewoners hierbij heel hartelijk en vooral ook de bewoners die dit georganiseerd hebben!
(Zie ook krantenbericht 13 oktober.)


Opmerkelijk nieuws:
Bewoners van de huizen aan de Canadahof 2 t/m 16 mogen van de Stja verhuizen als ze dit willen, met medeneming van de volledige verhuiskostenvergoeding, beschreven zoals in Sociaal Plan van fase I. De overige bewoners van Rumerslanden fase II hebben hier geen recht op!

Ingekomen stukken buurtbewoners

Klachtenlijsten


Gebrekenlijst (bewoner heeft wel!!! onderhoud gehad)

Foto 1  Foto 2  Foto 3  Foto 4  Foto 5  Foto 6 Foto 7 Foto 8


----------------------------------------------------------------------- 

Gebrekenlijst (bewoner heeft geen onderhoud gehad)

Foto Foto  Foto  Foto 

---------------------------------------------------

Foto Foto Foto Foto 

Gebrekenlijst (bewoner heeft onderhoud gehad)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brief m.b.t. gebreken

Foto Foto Foto Foto Foto Foto 

Gebrekenlijst (bewoner heeft geen onderhoud gehad)

 Levensgevaarlijke stroomsituatie

Al een tijdje kreeg ons gezin tijdens en na het douchen, als we de kraan aanraakten, een schok. In eerste instantie dachten we dat we het ons verbeelden, maar na het er binnen ons gezin over gehad te hebben bleek dat de hele familie er last van had en dat de kinderen de kranen niet meer aan durfden te raken. We hebben de technische dienst van de Stja gebeld en ze hebben een monteur van Reefman gestuurd. Deze dacht dat het aan de aardkabel lag en heeft een nieuwe aardkabel aangelegd, dit hielp niet en opnieuw hebben we de Stja gebeld. Weer is er een monteur van Reefman gekomen, deze zei dat het door een oude lekkage kwam die bij de buren was gemaakt. Het vocht kon nu niet meer weg en kwam in aanraking met de stroom van de keukenlamp en sloeg door naar de douche. We staan er liever niet bij stil wat er had kunnen gebeuren. Wegens het gevaar mogen we hier met onze 4 kinderen niet meer douchen en moeten naar een wisselwoning om te kunnen douchen. Foto

 


Klacht onderhoud groenvoorziening

We hebben een klacht ontvangen van mevr. Analbers over het onderhoud van de groenvoorziening. Mevr. Analbers heeft de Stja gebeld omdat de heg voor haar woning slecht onderhouden wordt

We hebben een klacht ontvangen van mevr. Analbers over het onderhoud van de groenvoorziening. Mevr. Analbers heeft de Stja gebeld omdat de heg voor haar woning slecht onderhouden wordt en veel te hoog is. Ze kan bijna niet meer naar buiten kijken. De medewerker van de Stja deelde haar mede dat wegens de recessie de heg nog maar één keer per jaar gesnoeid gaat worden. Ze zouden pas in september weer komen snoeien. Aan de Lindemanstraat nr. 4 wordt overigens het gras wél gemaaid, dit is een modelwoning!!! Bij navraag van de familie bij de Gemeente wie verantwoordelijk is voor het snoeien van de heg vertelde de medewerker van de Gemeente dat dit de Stja is en dat één keer snoeien per jaar niet normaal is.
Als bewoners hun tuin niet goed onderhouden krijgen zij een “tuinprocedure” via de deurwaarder. De bewoners die hun tuin daarna nog niet onderhouden krijgen bezoek van medewerkers van Joko die hun tuin dan op de kosten van de bewoners dan leeg halen!

Foto 1

Foto 2

Foto 3

 


Ingekomen stuk vertrokken bewoner Lindemanstraat

Hallo kerncommisie en veldgeuzen hier even een opmerking van mijn kant over hoe de buurt zienderogen achteruit gaat wij zijn kort geleden verhuisd om dat wij ons zorgen maken over de wijk en de verpaupering, 15 feb 2012 hebben wij de sleutel van onze huur woning aan de lindemanstr ingeleverd en alles netjes achtergelaten.2 dagen later ging ik terug naar de lindemanstr omdat mijn vader ook woonachtig is in deze straat, ik hoorde geluiden van kinderen die ergens mee bezig waren toen ik poolshoogte ging nemen, schrok ik wat ik aantrof, deze kinderen waren namelijk bij mij achter het huis geweest op mijn oude adres op de lindemanstr.de schutting was kapot getrapt, het riet was er afgetrokken, er was een raam kapot doordat er iets naar binnen was gegooid, het zand wat om gespit (wat ik netjes achter had gelaten)de planken die op de schutting zaten waren op een bloembak weer vast gespijkerd.de foto 's die ik heb genomen spreken voor zich. wij hebben dus de juiste keuze genomen om te verhuizen omdat wij geen zin meer hadden in de rommel die er wordt gemaakt door bepaalde bewoners en de woonstichting.

gr christian      

Foto schutting      

Foto riet            

Foto raam

Foto zand 

Foto planken   

 


Ingekomen stuk gezin Canadahof

We wonen hier meer dan 18 jaar en hebben in de laatste jaren de problemen in de wijk zien toenemen. Wij hebben veel aan het huis gedaan en in het huis geïnvesteerd. Zo hebben we plavuizen en laminaat gelegd en de keuken aangepast naar onze smaak enz. enz. Toen de Stja zei in de brief van juli 2011 dat ze gingen renoveren, zouden ze o.a. vloerisolatie aanbrengen. We moesten dan zelf de vloer eruit breken en terug zetten. De meubels moesten we zelf, in een ter beschikking gestelde container onderbrengen en weer terug plaatsen. We zouden hier in totaal 4 dagen voor nodig hebben. Die 4 dagen moesten we koken en douchen in een wisselwoning met andere mensen. We zouden       € 1.000,00 krijgen als onkostenvergoeding. Voor € 1.000,00 kunnen we dit nooit meer in de oude staat terug brengen. Bij de bezichtiging van de modelwoning zei ik dat ik graag weer een verlengd keukenblad wou omdat ik er nu ook al één heb. Ik moest dan € 400,00 bijbetalen en terug plaatsen deden ze niet. We vonden de modelwoning geen kwaliteit uitstralen, wat ons geen vertrouwen gaf in de renovatieplannen. We voelen ons gestraft omdat we het huis altijd goed hebben onderhouden en hiervoor veel in het huis hebben geïnvesteerd. Nu willen ze ons afschepen met € 1.000,00.

We hebben nu en in het verleden de nodige mankementen aan het huis gehad. De gezamenlijke doucheafvoer was bij de buurvrouw verstopt en we kregen een lekkage aan het plafond. Ze wilden het uitstukken, maar dat wilden we niet omdat dat geen gezicht was. Na overleg hebben ze toch een nieuw plafond geplaatst, tegen het rottende plafond aan, zonder deze eerst te verwijderen. De keukenkastjes beginnen te verzakken en het fineer laat los en gaat kapot. Het keukenblok hebben we moeten verwijderen om de gaten af te dichten, zodat de ratten niet binnen konden komen, die we onder de vloer hoorden knagen. We hadden schimmel in de douche, toen we hier melding van maakten zeiden ze dat we moesten luchten en ze wilden verder niets doen. We hebben toen maar zelf een nieuw plafond geplaatst en nu is de schimmel weg. De douchedeur was verrot, om deze te maken moest de monteur de deur meenemen en ze hebben hem de volgende dag terug gehangen. Een week later begon de verf weer af te bladeren. Het huis tocht aan alle kanten, de verwarming staat op 23 graden, maar het wordt gewoon niet warm in huis. We hebben een servicecontract, maar de Stja heeft geen servicedienst en geen service!

Foto 1 keuken

Foto 2 keuken

Foto luxe extra keukenblad

Foto parket

Foto verzakkend keukenkastje

 


 

Ingekomen stuk nieuwe bewoners in opgeknapte woning Derk Smoeslaan.

Toen ons tweede kind werd geboren wilden we van een flat naar een eengezinswoning verhuizen. We konden deze woning aan de Derk Smoeslaan krijgen, die opgeknapt was door de Stja. Toen we het huis gingen bezichtigen was het behang oud en slecht, maar we dachten: het is opgeknapt en we hebben er geen verstand van, het zal wel goed zijn, het is tenslotte een opgeknapte woning.
Op 8 september 2011 hebben we de woning opgeleverd gekregen en gelijk bleek dat de verwarming kapot was. Toen ze langs kwamen om dit te repareren attendeerde ik ze ook op een vochtplek op de vensterbank, ze zeiden dat het geen water was maar vet en zo werd ik afgepoeierd, maar het is wel degelijk een vochtplek. Voordat we hier introkken moesten we alles zelf nog sauzen en behangen. Toen we daar mee bezig waren begonnen er steeds meer gebreken aan het huis op te vallen en ook toen we er eenmaal ingetrokken waren. Het tegelwerk in de keuken houdt ineens op waar het nog niet op moet houden en waardoor er gewoon een stuk muur zichtbaar blijft. De voordeur hadden ze niet vervangen, hij tocht aan alle kanten en sluit niet goed af. Toen we hier melding van maakten deden ze er niets aan. De keukenkastjes hingen scheef en toen ze deze kwamen repareren wees ik ze erop dat het fineer op één kastje al los liet. Ik vroeg ze of ze deze konden vervangen, dit wilden ze niet, want het was niet erg genoeg. De keukenkastjes, die ze gemaakt hadden, beginnen nu al weer scheef te hangen. De kastdeur in de woonkamer hangt scheef, de kozijnen en de deur in de douche bladeren af. Er zat geen deur tussen de woonkamer en de gang en toen ik hierom vroeg zeiden ze dat ik die zelf maar moest kopen en er in moest zetten. Een deur hoort toch gewoon in een woning te zitten welke je huurt! In de achterdeur had een gat voor een kattenluik gezeten, deze deur hebben ze niet vervangen maar het gat gewoon dicht gespijkerd. Er zitten scheuren in de muren en het plafond. De poort is ontzet en toen ik een keer op een avond wat in de vuilnisbak wilde gooien liepen er allemaal ratten in de tuin. De kwaliteit van de woning is erg slecht, voor een woning die opgeknapt is. De service van de Stja is al net zo als de kwaliteit van de woning, slecht dus. De huur van deze woning van € 410,00 vinden wij dan ook veel te hoog. Eens te meer omdat er ook mensen zijn die maar een huur van € 225,00 hoeven te betalen!

Foto scheuren in de muur

Foto kattenluik in deur

Foto plafond

Foto keukenkast

Foto bladerende deur

Foto tegelwerk

 

 


 

Ingekomen stuk oud-bewoonster Rumerslanden fase II

Toen we in april 2001 in de wijk kwamen wonen is ons verteld dat de woningen gesloopt gingen worden en dat we bij vertrek in 2006 een verhuiskostenvergoeding zouden krijgen. Het huis was veel te klein, maar nadat we veel aan het huis hebben gedaan woonden we er toch met veel plezier. Maar de buurt ging in rap tempo achteruit, wat gekenmerkt werd door veel politie inzet. De kinderen waren er zodanig van onder indruk dat ze niet meer buiten wilden spelen. Na het overlijden van mijn man voelde ik me nóg onveiliger en onrustiger en ik wilde daarom verhuizen. Er waren veel ruzies voor de deur.
De nieuwe woning is veel groter, de buurt is rustiger en de kinderen durven weer buiten te spelen. We hebben het nu goed naar onze zin, we voelen ons hier op onze plek en zijn nu zeer tevreden en hebben nu rust.

 


Ingekomen verhaal bewoonster Derk Smoeslaan.

Ik ben een alleenstaande moeder met vier kinderen in een huis dat geschikt is voor twee personen. Doordat het huis zo klein is, is er niet genoeg ruimte om de spullen van ons te kunnen opbergen.
Ik heb last gehad van ratten die in de voorraadkast het eten kapot gemaakt en aangevreten hebben. Als oplossing hebben ze de riolering gemaakt en de gaten dicht gemaakt zodat de ratten er niet meer in konden komen. Na het maken van de riolering hebben ze ons met de bende laten zitten. Het huis heeft verder vele gebreken: er zitten geen keukendeurtjes meer voor de keukenkasten, deze zijn er gewoon afgevallen. De douchetegels vallen van de muren en douchen kunnen we niet langer dan 15 minuten, want dan begint het in de keuken te lekken. Het huis is aan alle kanten zó tochtig dat de kinderen altijd verkouden zijn. Ik heb veel familie en vrienden in deze wijk waardoor ik het liefst hier wil blijven wonen, maar de staat van de woning en het ruimtegebrek heeft me doen besluiten om te verhuizen. In dit huis blijven wonen is gewoon niet meer verantwoord en dan gaat het me vooral om het welzijn en de gezondheid van mijn kinderen. Ik heb in mijn contract staan dat ik mag verhuizen met verhuiskostenvergoeding en dat de woning gesloopt gaat worden, helaas is dit contract door de ratten opgevreten! Mochten deze huizen echter groter worden en de staat van de woningen verbeteren zou ik heel graag willen blijven.

Foto keukenkasten
Foto douchetegels
Foto scheuren muur
Foto scheuren muur/plafond 
Foto deur 
 

 Ingekomen stuk bewoners Lindemanstraat.

 

Wij zijn hier op 24 januari 2009 komen wonen. We moesten het huis onder de Leegstandwet huren, omdat de Stja de wijk binnen afzienbare tijd ging slopen. We moesten ons direct weer laten inschrijven om in aanmerking te kunnen komen voor een andere woning (na uitzetting). Ik kende de buurt omdat ik hier bij mijn ouders heb gewoond en de huur van € 278,35 per maand vonden we ook zeer aantrekkelijk, voor ons redenen om hier te gaan wonen. We zagen de buurt steeds verder achteruit gaan. Kenmerkend hiervan was de verpaupering, het vandalisme, de vernielingen en de steeds grotere leegstand van de woningen in de wijk. Zo werd onze deurmat en een bord dat aan onze poort hing gestolen. Onze zoon voelde zich hier niet meer veilig en wilde niet meer buiten spelen.

Op 15 september 2010 vertelde de Stja dat de sloop met tien jaar werd uitgesteld. We hoopten dat men de huizen zodanig op zou knappen dat de wijk weer leefbaar zou worden. Hierna hoorden we helemaal niks meer van de Stja. In januari 2011 was ons Leegstandwet-contract verlopen, de Stja liet toen niks van zich horen, daardoor is dit contract stilzwijgend overgegaan in een regulier contract. We kregen tussentijds wel een brief dat we geen huurverhoging kregen. Op 1 april 2011 ontvingen we een brief van Stja waarmee de ellende begon. De Stja zegde in die brief per 1 juli 2011 de huur op van ons Leegstandwet-contract dat dus al in januari verlopen was en wij zouden een gesprek krijgen over de mogelijkheden die er waren in het verloop van het traject. Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden, want men liet niets meer van zich horen. Op 26 juni 2011, kregen we een brief van de Stja met een nieuw contract. Ik moest akkoord gaan met het onderhoud dat de Stja wilde uitvoeren en de Stja zou dan de huur verhogen van € 278,35 naar € 417,43 per maand. De huurverhoging zou ingaan nadat de onderhoudswerkzaamheden waren uitgevoerd. We moesten binnen vier werkdagen het contract getekend afgeven, zo niet dan konden we de sleutels inleveren. Ik heb een regulier contract en heb dit bij de Stja kenbaar gemaakt. Ik heb gezegd niet akkoord te gaan met het aangeboden contract. De Stja gaf toe dat ze nalatig waren geweest , maar vond toch dat ik het contract moest tekenen! Als ik voor hetzelfde geld wou huren moest ik verhuizen naar de Henk Höftenstraat, waar ik ook niet mee akkoord ben gegaan. Ik werd te pas en te onpas bij de Stja ontboden. En toen ik zei dat ik ook nog moest werken zeiden ze dat het alleen kon op de tijden dat ze mij uitnodigden, omdat het anders niet in hun schema paste. Ik moest maar snipperen. We zijn nu ruim 6 maanden verder en er is nog geen oplossing in zicht. We hebben al het vertrouwen in de Stja volledig verloren en hebben nu zelf besloten om te verhuizen.

 


 Ingekomen stuk bewoonster Canadahof

Op 5 september 1997 zijn we hier komen wonen, een nette, gezellige buurt met een buurtvereniging waar ik lid van was. In onze wijk kende iedereen elkaar en kon je elkaar aanspreken en op elkaar rekenen. Ongeveer 5 jaar geleden begon de buurt de in rap tempo te veranderen, dit werd gekenmerkt door veel en vaak politie inzet. Dit gaf me een onveilig gevoel en hierom begon ik me steeds minder met de wijk te bemoeien. Toen ik op een dag thuiskwam en er een hakenkruis op mijn voordeur was getekend, voelde ik me ernstig bedreigd. Ik vroeg me af: wat gaat er allemaal nog gebeuren en dacht: het is maar beter om te verhuizen. In september 2010 hoorde ik tot mijn grote blijdschap dat mijn woning gesloopt zou worden. Ik kon verhuizen, met gebruikmaking van het Sociaal Plan van fase I. Na dit bericht hoorde ik niks meer van de Stja. De aangezegde woonwensgesprekken bleven maar uit. Toen men de modelwoning kon bezichtigen ben ik er heen gegaan en heb een medewerker van de Stja hierop aangesproken en toen hebben we een afspraak gemaakt. In het woonwensgesprek heb ik duidelijk gemaakt dat ik graag in een eengezinswoning wou blijven wonen. Volgens de medewerker van de Stja kon dat niet omdat ik inmiddels alleen was, omdat de kinderen het huis uit zijn gegaan. In het Sociaal Plan fase I staat dat ik recht heb op een gelijkwaardige woning. Ik kon wél eengezinswoning krijgen aan de Derk Smoeslaan of de Noorderstraat. Ik wou dit niet, want dan kon ik net zo goed hier blijven. Ze boden me daarna een bejaardenflat aan, aan de Poulinkstraat, waar ik werk als ziekenverzorgster en Beter Wonen bood me een flat aan, aan de Swanenhof. Dit heb ik ook geweigerd want dit zijn geen gelijkwaardige woningen. Als ik een gelijkwaardige woning kan krijgen in een kwalitatief betere staat in een betere buurt zou ik zeker verhuizen, als ze me dat maar aan zouden bieden, maar dat is nog steeds niet gebeurd!

Commentaar KC:

Het blok waar mevrouw in woont wordt niet gesloopt. De bewoners mogen wel verhuizen met het Sociaal Plan fase I. Inmiddels is er al één bewoner verhuisd, die gebruikt gemaakt heeft van het Sociaal Plan fase I, waar hij recht op had.


Afhandeling Stja bewoners lekkage

Maandag 5 december is de Stja aan de deur gekomen met de mededeling dat de vloer er tóch uit moest. Omdat bij werkzaamheden bij de buurvrouw, bij wie de lekkage was, de afvoerpijp was gebroken. Om de buurvrouw niet de dupe te laten worden en voor haar de overlast niet te laten voortduren hebben we toch maar meegewerkt. Maandag hebben ze de tegels verwijderd en de pijp vervangen en dinsdag zouden ze nieuwe tegels leggen in de douche.
Toen wij de woning kregen toegewezen zaten er gaten in het plafond, we hebben last van schimmel en als we onder de douche staan kraakt de vloer zó dat we bang zijn om er door te zakken. Nu hebben ze ook nog tegels gelegd die totaal anders zijn. Wij hebben het gevoel dat de Stja denkt: die mensen wonen toch al in die oude huizen en wat maakt het ons ook uit!

Commentaar Kerncommissie

Bijna alle woningen hebben last van schimmel. Veel bewoners hebben ook slechte plafonds. We hebben meerdere bewoners gesproken die bang zijn door de vloer te zakken.
Wij als KC vinden het onaanvaardbaar om mensen in woningen te laten wonen die in deze staat verkeren. Dat men andere tegels heeft gelegd tussen de oude tegelvloer vinden wij ver onder de maat.

Foto gelegde tegels

Foto gat in plafond

Foto schimmel

 


Ingekomen stuk bewoonster Canadahof met lekkage:

Op 23 november jl. bemerkte ik een lekkage in het plafond in de keuken. Ik heb hiervan melding gemaakt bij de Stja en deze hebben me doorverbonden met firma Hoogstraten. Een medewerker van Hoogstraten is ’s middags langs geweest om de situatie te bekijken en ze hebben besloten om Jopie Kuipers de afvoer te laten ontstoppen. De volgende dag is Jopie Kuipers geweest en is met een veer door de afvoer geweest om deze te ontstoppen. De volgende dag om 8 uur ‘s morgens komen Hoogstraten en firma Goossen aan de deur om werkzaamheden uit te voeren. Ik was niet op de hoogte van hun komst en de werkzaamheden die men ging uitvoeren. Volgens Hoogstraten en Goossen moest de standleiding vervangen worden dus het plafond en de muur moesten worden opengebroken. Omdat ik mij niet heb kunnen voorbereiden op hun komst en op de overlast van de werkzaamheden heb ik niet ingestemd met de uitvoering hiervan.
Omdat het ook lekt als de buren douchen moest volgens de monteurs ook de douchevloer bij de buren worden opengebroken. Ik heb de Kerncommissie ingeschakeld en twee leden hiervan hebben met de buren gesproken. De buren voelen zich ook rot over de situatie dat het bij de buurvrouw lekt en om haar niet tot last te zijn douchet het gezin met vier kinderen zich nu bij familie. Zij zijn ook niet blij met het feit dat bij hun de douchevloer moet worden opengebroken.

Kerncommissie:
Beide huurders hebben al zoveel ellende gehad met hun woning. Zo heeft de huurder bij wie de douchevloer moet worden opengebroken lange tijd last gehad van ratten, een kapotte riolering en daardoor moest tot twee keer toe de vloer opengebroken worden. De huurder die de lekkage heeft, heeft al een keer moeten verhuizen omdat bij de buren de woning was afgebrand. Zij is niet gecompenseerd voor de verhuizing omdat ze onder de Leegstandwet huurde en in oktober heeft ze o.a. ook al een lekkage gehad. Beide buren willen wel meewerken aan het verhelpen van de lekkage, maar wel als alle werkzaamheden (zoals een nieuwe keuken en nieuwe badkamer) in één keer uitgevoerd worden en dat ze niet over bijvoorbeeld drie maanden wéér in de rotzooi komen te zitten. Beide buren zeggen gezamenlijk bij de Stja geweest te zijn om dit te vragen. De Stja heeft dit geweigerd. Telefonisch heeft de Stja één bewoner gebeld met de mededeling dat men maandag komt om het lek te repareren en ze vertelden ook dat als men dan niet meewerkte het hun probleem zou zijn. En omdat men het telefoonnummer van de buurvrouw niet had vroeg men aan de bewoner het door te geven!
Als KC begrijpen wij het probleem van beide buren omdat ze al zoveel problemen hebben gehad. Wij hopen dat de Stja ook begrip heeft voor deze mensen en hun situatie en op een voor alle partijen bevredigende manier oplost. Wij houden u op de hoogte van dit verhaal.

Foto opengebroken plafond

Foto lekkageplek met stroomkabels

 


Ingekomen stuk bewoonster Lindemanstraat
Ik heb hier 43 jaar met plezier gewoond. Mijn man is hier overleden en mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Ik heb hier lief en leed gedeeld in deze volkswijk. In 2001 vertelde de Stja ons dat de wijk gesloopt ging worden en wij waren hier niet blij mee, maar ik dacht: ach, dat duurt nog heel lang. Maar toen na een aantal jaren de sloop dichterbij kwam rezen bij mij de twijfels of ik hier wel kón en wilde blijven wonen. De wijk begon op allerlei vlakken te verpauperen en er kwamen veel sociaal zwakkeren in de wijk wonen. Toen mijn dochter en schoonzoon en kleinkinderen werden bedreigd maakte ik mij grote zorgen om hun veiligheid. En toen ik zelf ook bedreigd werd met een honkbalknuppel was voor mij de maat vol en wou ik verhuizen. Maar nu willen ze deze wijk doorexploiteren en om dit te doen zullen ze heel veel aan onze huizen moeten doen. De huizen zijn te klein (een familielid met een rolstoel kan hier bijvoorbeeld niet naar het toilet), de huizen zijn tochtig en vochtig, de deuren klemmen of hebben zulke grote kieren dat de muizen er zó onderdoor lopen. Maar waar wij ons het meest zorgen om maken is het toewijzingsbeleid. Mensen die hier een woning toegewezen krijgen (en kregen) en die dan voor veel overlast zorgen. Als dat toewijzingsbeleid zou veranderen zouden wij zeker blijven. Wat mij extra wantrouwend maakt naar de Stja is een wrange gebeurtenis uit het verleden: mijn zuster had astma en is hier komen wonen zodat wij een beetje voor haar konden zorgen. Omdat de huizen zeer vochtig en tochtig zijn, hebben we voor mijn zuster een centrale verwarming aangevraagd, omdat dit beter was voor haar gezondheid. De Stja heeft het verzoek voor de cv afgewezen! Mijn zuster is hier in juni komen wonen en in januari daarop overleden. Zes maanden na haar overlijden konden de mensen hier centrale verwarming krijgen. Hadden ze dit eerder gedaan, zoals gevraagd, dan weet ik zeker dat ze nog een paar jaar had geleefd. Dit maakt mij zeer verdrietig en verbitterd!
Foto vocht
Foto vocht en tocht
Foto 1 kieren

Foto 2 kieren

  

 


 

 

Ingekomen stuk bewoners Canadahof.
We woonden bij mijn ouders in, wat geen ideale situatie was. We stonden op een urgentielijst voor een eengezinswoning met centrale verwarming, i.v.m. astma. We kregen na anderhalf jaar, in september 2007 deze bovenwoning aan de Canadahof toegewezen, welke tijdelijk zou zijn, omdat deze in 2013 gesloopt zou worden en wij dan mochten vertrekken met een verhuiskostenvergoeding. Dit is in ons contract opgenomen en ons mondeling toegezegd.
Als wij warm water gebruiken valt continue de geiser uit. Na een tijdje waren we er zat van en we hebben deze klacht bij de Stja gemeld. De Stja zei niks te kunnen doen, want het is een huurgeiser van de GST. Na een aantal bezoeken van de monteur van de GST heeft hij vastgesteld dat de ventilatie van de geiser niet goed is, omdat de keukenkastjes aan de bovenkant zijn dichtgemaakt. Het advies van de GST was om een ventilatierooster te plaatsen. Wij hebben het advies bij de Stja gemeld en gevraagd het rooster aan te leggen, maar de Stja weigert dit te doen. Toen wij de woning accepteerden hebben zij ons niet op dit probleem gewezen. Wij vinden dat zij het probleem moeten verhelpen, helemaal omdat we ook een servicecontract hebben. Wij moeten ’s winters met de deuren open douchen, anders valt de geiser uit.
Er is nu een baby op komst en deze woning is te klein om fatsoenlijk onderdak te bieden aan een stel met een kind. Wij willen graag verhuizen naar een grotere woning met verhuiskostenvergoeding, zoals beloofd.

 

Wij als Kern Commissie vinden het een ernstige kwestie dat de Stja dit blijkbaar niet als een gevaar ziet. Wij zien het gevaar wél en zijn bang voor een koolmonoxidevergiftiging.
Wij stuitten op n
óg een gevaarlijke situatie toen wij deze bewoner verlieten en hij ons zei dat we op moesten passen dat we niet van de trap af zouden vallen, omdat er een stuk van de traptrede af was gebrokkeld. Ook dit is een zeer onveilige situatie.

Foto geiser
Foto 1 trap

Foto 2 trap

 


Verzakte vloer.

Wij zijn hier komen wonen in september 2002. In ons contract staat dat de huizen in 2013 gesloopt gaan worden en dat we met verhuiskostenvergoeding mogen vertrekken, dit is ook door een medewerker van de Stja mondeling toegezegd. Er is in ons contract ook opgenomen dat de ZAV’s (zelf aangebrachte verbeteringen) niet door de Stja vergoed worden. Ongeveer 2 jaar geleden is de vloer verzakt. Ik heb hier melding van gemaakt aan het loket bij de Stja. Ze vroegen ons of we met de reparatie konden wachten, want de huizen zouden toch worden gesloopt. Wij wilden dit liever niet, want het is een groot tochtgat en wij waren bang dat het van kwaad tot erger ging. Ze wilden de vloer maken maar konden niet zeggen hoe groot stuk vloer eruit moest. De plavuizen die op de vloer lagen wilden ze niet vergoeden. Wij hebben toen van de reparatie afgezien, omdat wij dan de rekening van het leggen en het aankopen van de plavuizen zelf moesten betalen. In ons contract staat dat Stja de ZAV’s niet vergoeden en dat betekent dus dat wij elke geïnvesteerde euro niet meer terug zien. Het is toch niet onze schuld dat de vloer verzakt is!
De Stja is niet langs geweest en wij zitten nog steeds met een tochtgat en we wachten tot de vloer het helemaal begeeft. Wij willen graag verhuizen naar een betere woning met de in ons contract beloofde verhuiskostenvergoeding (welke dus ook nog mondeling toegezegd is door de medewerker van de Stja), net zoals de bewoners in het blok Canadahof 2 t/m 16.

Zie foto 1 verzakte vloer binnen.

Zie foto 2 verzakte vloer binnen.

Zie foto 3 buitenkant muur.


Ja idd niet slopen renoveren !!!!!! en weten ze wel wat dat betekend !!! ik heb het ff opgezocht in het woordenboek hier stond : hernieuwing, vernieuwing, herstelling en verbetering van woningen!!!!

maar bij de woningstichting kennen ze deze woorden niet !!
bij mij is het een rotte boel, in de slaap kamer heb ik niet eens behang want het valt er gewoon af van de vochtigheid

wat kan vocht doen:

  • Verkleuring op de muren
  • Loslatend stucwerk en behang
  • Rottende vloerbalken
  • Muffe lucht in huis
  • Ramen die lang beslagen blijven
  • Toename van huisstofmijt, schimmels en bacteriën.     
  • Klachten aan de luchtwegen.

Mijn kinderen van 5 en 7 jaar zijn het hele jaar door verkouden en ze hebben exzeem. Ik heb slapeloze nachten want ze komen s`nachts bij me, mama ik heb jeuk mama ik heb hoofd pijn mama mama mama.
Ik wordt er ook gek van want mama`s leventje gaat gewoon door s `ochtends gaat het wekkertje weer om 5 uur want mama werkt ook.
Mijn zoon van 7 heeft iedere keer voorhoofdholte ontsteking me dochter moet ik insmeren tegen de jeuk...pffff ik heb er af en toe ook geen zin meer in....maar die schijt woningbouw kan het niks schelen, die gaan s`avonds lekker na bed en geen gezeur.
Bij de voor deur komt in de winter het ijs gewoon binnen en moet de verwarming op standje sambal... maar wat maakt hun dat uit zij betalen de energie rekening toch niet.
Voor een paar jaar geleden hebben ze mijn klapdeuren geschilderd en het heeft niet echt geholpen alles laat los de barsten zitten in de deur en hij valt van ellende uit elkaar...pfff ben er poeppie flauw van !!
De stekker dozen aan de wand die zitten overal los ik hoop elke dag weer dat een van mijn kinderen geen stroom krijgt.
De woningbouw moet zich schamen dat ze alle mensen hier op rumeslanden zo laten zitten.
De mensen hebben recht op een goeie warme woning!!
Ik schaam me gewoon terwijl ik me niet moet schamen maar toch het is shit dat mensen binnen komen en je huis bekijken of je een viezerik bent...fijn zo'n gevoel.

Misschien kunnen we beter op visite bij de woningstichting daar is waarschijnlijk alles wel tip-top in orde.

lamara de boer

Foto stopcontact

Foto muur

Foto 1 deur

Foto 2 deur


Rioolwateroverlast bewoonster met kinderen.
Wij hadden ± 2 jaar geleden al last van wateroverlast in de kelder, wat ontzettend stonk. Toen ik hier telefonisch melding van maakte bij de Stja zeiden ze dat ze hier niks aan deden en dat ik het zelf maar moest verhelpen. Wij hebben het water zelf met emmers uit de kelder geschept en de kelder met planken provisorisch afgedekt. Er heeft daarna altijd een muffe lucht in huis gehangen. Nu is de stank weer enorm toegenomen en bij inspectie van onszelf bleek weer de hele kelder onder water te staan. Toen ik hier weer telefonisch melding van maakte, is er iemand van Joko langs gekomen. Ze hebben het water uit de kelder gepompt en bij inspectie van de rioleringspijp bleek deze gescheurd te zijn. Ze hebben er een stuk tussen uitgehaald en provisorisch een nieuw stuk tussen gezet. Nu maar weer afwachten hoe lang het goed gaat. Wij hebben bij ons huurcontract ook nog een serviceabonnement afgesloten!

Wij als KC hebben de situatie bij de bewoonster in huis bekeken. Ze noemde toen terloops dat ze ook geen deuren meer voor de keukenkastjes had, de schroeven van de scharnieren kwamen telkens uit de spaanplaat en de monteur van de Stja wou dit alleen maken als ze het zelf betaalde. De keuken is ± 22 jaar oud. Ze heeft toen de deuren weggelaten omdat ze er constant uit hingen. Toen we haar vroegen of het misschien kwam omdat de kinderen er aan hadden gehangen, bezwoer ze ons dat dit niet het geval was geweest. Ze zei dat alles slecht is, want de keukenhangkast hangt scheef en de verwarming is ook los. Er zit een scheur in de muur bij het stopcontact. De familie wil graag verhuizen, maar zonder verhuiskostenvergoeding is dit niet mogelijk. En ze vind dat ze er recht op heeft want het is haar mondeling beloofd en het staat ook in haar contract.

Foto kelder

Foto keukenkastjes

Foto verwarming

Foto stopcontact

 


Ingezonden stuk ex-bewoner Mr. Hein Vrindstraat

Wij woonden tot voor kort aan de Mr. Hein Vrindstraat. Onze kinderen waren vaak ziek, omdat we last hadden van vocht en schimmel. Dit kwam doordat de huizen zeer oud en tochtig zijn. Een van onze kinderen moet geopereerd worden en als ze dan ziek zou zijn zou de operatie niet door kunnen gaan. De huizen zijn verder ook niet meer van deze tijd en zijn veel te klein voor ons gezin. Alle redenen voor ons om te verhuizen. In ons contract stond dat de huizen in 2006 gesloopt zouden worden en dat we dan een verhuiskostenvergoeding zouden krijgen. Omdat wij al zo lang ingeschreven stonden (7 jaar) hebben wij de Stja gevraagd om een betere woning, geschikt voor ons gezin. Stja antwoordde dat wij een andere woning in dezelfde straat konden krijgen en dat ze verder niks voor ons konden doen. Dus van de regen in de drup. Omdat het zó met ons niet verder kon zijn wij naar woningstichting Beter Wonen gegaan en hebben hen gevraagd of zij een andere woning voor ons hadden. Op woensdag 17 augustus zijn wij er geweest om dat te vragen en op donderdag 18 augustus lag er al een brief op de mat met de mededeling dat ze een woning hadden die geschikt was voor ons gezin. Wij zijn inmiddels verhuisd en de woning is naar onze volle tevredenheid. Maar nu heb ik gehoord dat ex- bewoners van de Canadahof (die een paar weken eerder zijn verhuisd), een verhuiskostenvergoeding van fase 1 hebben gekregen bij hun vertrek. Ik vind dat wij daar ook recht op hebben, want waarom zij wel en wij niet, en het stond zelfs in ons contract!!!!

Zie foto 1

Zie foto 2

Zie foto 3

Zie foto 4

 


Ook rattenoverlast in Derk Smoeslaan.
Reactie buurtbewoners Derk Smoeslaan.
Op 5 november 2007 zijn wij hier komen wonen. Stja zei dat het voor een paar jaar zou zijn, omdat men de boel in 2013 zou slopen. We zouden dan moeten vertrekken en een verhuiskostenvergoeding krijgen. Vanaf eind 2009 hebben we met tussenpozen van enkele maanden last van ratten (zie foto’s ), net als de bewoners in de Canadahof. Om ze te vangen en te voorkomen dat er nieuwe bij komen moest de vloer worden opengebroken. Dit moesten we zelf doen. Stja wou dit niet vergoeden en ik moest het maar op mijn verzekering verhalen. Toen deze weigerde heeft men na bemiddeling van de Kerncommissie tóch toegezegd om de keukenvloer te vergoeden en gaf men mij het zeil in de slaapkamer kado. Een gedeelte van het woonkamerlaminaat dat vast zit aan de keuken en niet vergoedt werd moest er ook uit. Hier zitten nu allemaal kieren en bollingen in. Nu heb ik voor de zoveelste keer weer last van ratten en heb de hoop opgegeven dat het blijvend opgelost wordt. Ik wil met mijn gezin naar een woning vertrekken waar we ons veilig voelen en niet bang hoeven te zijn dat we weer last van ratten krijgen en de boel weer open moeten breken. Als ik ga verhuizen vind ik dat ik recht heb op de verhuiskostenvergoeding, zoals beloofd. Eens te meer omdat men in een blok op de Canadahof ook een vergoeding krijgt wanneer men vertrekt!

 Zie foto gevangen rat

Zie foto opengebroken keuken

Zie foto rattenkeutels

 


Ingezonden stuk buurtbewoonster 
Naar aanleiding van een krantenartikel van 7 juli jl. in de tubantia die de woningbouw heeft geplaatst hier nu mijn reactie! 

  

St. stja staat er inderdaad bij als "stja" met andere woorden "ons maakt t niet uit!" Goeie mentaliteit voor een woningbouwvereniging.. Erg motiverend ook voor mensen om uberhaupt nog met deze mensen in gesprek te gaan ( een gesprek dat ook nog eens is beloofd en niet werd waargemaakt).

Dan een asociale brief waarbij je binnen een week moet beslissen akkoord te gaan met dit "geweldige onderhoud" of sleutels inleveren en moven.. Binnen een week?? nou succes met zoeken van andere woning en de rest dat erbij komt kijken! Dus kortom "wurgcontract" en dat bij mensen met kleine kinderen Vervolgens mag je in een "modelwoning" komen kijken, en spreek je iemand van de woningbouw aan met een feit waar hij niet omheen kan.. Krijg je gelijk te horen: Ik ga met jou niet in discussie terwijl ze me letterlijk uit de brand in de brand drukken!!! ( Ik was 1,5 jaar geleden slachtoffer van een woningbrand bij de buren, Lieten mij nog een half jaar in het verwaarloosde blok zitten om huur en verzekeringsgeld te vangen!! Naar mijn kinderen die het daar erg moeilijk mee hadden werd er niet gekeken! dan krijg je te horen dat het gesloopt wordt. Met dit toch wel goede nieuws werk je zo goed mogelijk mee en ontvang je geen geld niks alleen een goede woning. Geen enkel probleem van mijn kant!) Nu woon ik hier in deze woning 1 straat terug net 8 maanden! Krijg ik te horen geen vergoeding te ontvangen!! Dus WEER een behoorlijk kostenplaatje voor mij aangezien de vloer er helemaal uit moet op de beganegrond! En dan geeft de woningbouw zich niet thuis.. Verder vraag ik me af waarom ze hier een inspiratiewoning hebben gemaakt??? Meeste mensen in deze wijk hebben geen geld voor extra kastjes met kookplaatjes of dergelijke fratzen of ze moeten het van hun 1000 euro betalen! Schandalig!!! Lekker maken met een woning dat je niet zult hebben! Maar jah is niet hun probleem! Zij leven vast in een "nieuwbouwwijk" De mensen die hier al 23 jaar of langer wonen hebben ook nog eens voor dit mooie onderhoud betaald aangezien dit onder "achterstalligonderhoud" valt en de huursverhoging al die jaren gewoon door is gegaan! Dat is pas SCHANDALIG!! Naar de trouwe huurders!! Verder zijn gezondsheids- en ongedierteklachten hier zeer hoog! En de woningbouw hebben we hiervoor ook amper gezien, nee die zien we alleen als er GELD te vangen valt! Maar blijven roepen we zijn er voor u! Nou nou ik denk dat wij er voor hen zijn! Ik vind zelf dat ze per huishouden eens moeten gaan kijken wie wat nodig heeft en aan de hand daarvan zorgen dat mensen NA de "Onderhoudsbeurt" hun huisje eindelijk helemaal picobello hebben zodat men nu eindelijk er eens ECHT van mag genieten! En ja die extra ruimte waar er in de reacties over gesproken wordt is inderdaad van harte welkom maar dan graag niet ten kostte van andere bewoners dus naar achter uitbouwen zou dan een optie kunnen zijn! Daarbij krijgt iedere woning hetzelfde oppervlak erbij en levert hetzelfde deel tuin in zonder dat er dan andere buren gedwongen moeten verhuizen ( van 3 naar 2 woningen b.v) want je zult zien nu wil iedereen wel verhuizen daarna niemand meer!