Geld van de crowdfundactie gedoneerd aan de goede doelen.

Algemeen nieuws

Deze website zal vanaf medio augustus 2020 worden opgeheven.Informatievoorziening zal alleen nog via onze Facebookpagina lopen en eventueel via flyers (voor de buurtbewonders).

Wij danken u voor uw interesse in onze website.

Gegroet namens ons.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste buurtbewoner,


Hierbij een korte samenvatting van wat er besproken is op de bewonersavond van dinsdag 28 januari jl.

  • Ferdinand Jansen is i.v.m. verhuizing geen lid meer, hij zal wel vanaf de zijlijn een adviserende rol blijven spelen. Hij was secretaris.
  • Hans Verschuur is nu de nieuwe secretaris, geen van de aanwezigen had hier bezwaar tegen.
  • Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld: Karin Berg en Monique Contrac.
  • Er is aangegeven dat, sinds de nieuwe directrice Claudia Beumer er is, de problemen met elkaar voorbij zijn en dat zij echt voor de huurders is.
  • Taken bewonerscommissie: problemen en punten bespreken met Stja, zij zijn de spil tussen de bewoners en de woningbouwvereniging. Eén keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering. Voor urgente zaken kan er contact opgenomen worden met Brenda ter Halle van Stja. Eventueel kan er altijd een tussen-vergadering gepland worden.
  • Structurele schimmel- en vocht problemen met hoekwoningen, vragen om een vochtmeting.
  • Andere structurele problemen: rattenoverlast en tochtprobleem in veel woningen.
  • Bij toeval hebben enkele bewoners vernomen dat er 6 bovenwoningen aan de Canadahof verhuurd gaan worden aan cliënten van stichting het Maathuis en dat er 24-uursopvang in een woning zal komen. Waarom is dit vooraf niet gecommuniceerd met de bewoners en/of de bewonerscommissie? Hierover gaan we uitleg vragen aan Stja.

Met vriendelijke groet,

Leden bewonerscommissie Rumerslanden fase II
Annie, Jannie, Hans, Mariska, Karin en Monique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste buurtgenoot,

Graag willen we u uitnodigen voor onze jaarlijkse bewonersavond.
De volgende agendapunten zullen o.a. besproken worden:
- Vertrek van Ferdinand uit de commissie, hij blijft advies geven en meedenken (indien akkoord bewoners).
- Nieuwe secretaris: ons voorstel Hans Verschuur.
- Voorstellen van nieuw commissielid: Karin Berg. Uiteraard kan elke andere buurtbewoner zich ook aanmelden.
- Onderhoudswerkzaamheden: zijn deze naar tevredenheid uitgevoerd of zijn er klachten?
- Eventuele andere zaken/klachten.

Als er zaken zijn die u liever in vertrouwen wilt bespreken, dan kan dat uiteraard altijd bij één van onze commissieleden.
U bent welkom op dinsdagavond 28 januari om 19:30 uur bij onze voorzitter Annie Kuipers aan de Canadahof 2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 GELD CROWDFUNDACTIE GEDONEERD!

Artikel Tubantia

d4fb02e2 dcf9 40af 9fb1 b9862a158275
(Vlnr:) Ferdinand Jansen, Annie Kuipers, Jannie ter Meer, Mariska Kok van de bewonerscommissie met de twee donaties. © Bewonerscommissie Rumerslanden (Hans Verschoor staat door ziekte niet op de foto)


Winnen rechtszaak door Almeloërs goed nieuws voor kinderen in armoede
ALMELO - Het geld dat de bewonerscommissie Rumerslanden overhield na een lange strijd voor betaalbaar onderhoud van sociale huurwoningen hebben zij gedoneerd aan twee kindvriendelijke stichtingen.
Rick Plantinga 19-12-19, 16:42 Laatste update: 20-12-19, 15:37
• Stichting Het Vergeten Kind en Kinderen van de Voedselbank konden allebei voor 650 euro sinterklaas- en kerstcadeaus kopen voor kinderen die leven in armoede.
Het geld - opgehaald met een crowdfundingsactie - was oorspronkelijk bedoeld als buffer mocht de bewonerscommissie Rumerslanden de juridische strijd tegen woningstichting Sint Joseph verliezen. De rechtszaak - die zij uiteindelijk wonnen - was de bewonerscommissie gestart omdat de onderhoudskosten voor de sociale huurwoningen plotseling sterk waren gestegen.
Cadeautjes
De leden besloten onlangs het geld te doneren aan twee kindvriendelijke doelen. ,,Wij wonen in een wijk waar veel armoede is en kinderen zijn daar altijd het eerste slachtoffer van”, zegt Ferdinand Jansen, lid van de bewonerscommissie. ,,Het is mooi dat wij hen in december wat extra's kunnen geven.”
Na de komst van de nieuwe directrice, Claudia Beumer, is het contact met Sint Joseph ook helemaal hersteld, zegt Jansen. ,,Het geloof in goed onderhoud voor de toekomst is weer helemaal terug.” Inmiddels worden in de laatste huizen nieuwe wc's en nieuwe douches geïnstalleerd. ,,Maar dat mag ook wel na 35 jaar.”
Bedankbrief
Stichting Het Vergeten Kind heeft de bewonerscommissie middels een brief uitgebreid bedankt. ,,Als wij de kwetsbare kinderen nu omarmen, krijgen zij weer zicht op een mooie toekomst”, schrijft de stichting.
Jansen vind het vooral belangrijk dat iedereen die heeft bijgedragen aan de crowdfundingsactie weet dat het geld nu goed terecht is gekomen. ,,Wij zijn er in ieder geval niet van op vakantie gegaan.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maandag 4 november 2019 hebben we weer een overleg met Stja.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krantenartikel Tubantia 23 mei 2019

https://www.tubantia.nl/tubbergen/commissie-in-almelo-wil-dat-jan-kamst-uit-tubbergen-koninklijk-lintje-inlevert-hij-douwde-ons-woekerhuren-door-de-strot~a67d2f71/

 
Onterechte huurverhoging rechtgezet

Onderhandelingen met Claudia Beumer van Stja hebben ertoe geleid dat de destijds in rekening gebrachte huurverhogingen zijn herberekend volgens de methode van de Huurcommissie.
Gebleken is dat er veel te veel huurverhoging in rekening is gebracht en alles is nu terug betaald aan onze huurders. Dit is waar wij o.a. al die jaren voor gestreden hebben! 

 


Onderstaand de uitzending van RTV Oost van 23 april.

Deze wordt nog vervolgd na de openbare hoorzitting op 22 mei a.s. in het Gemeentehuis te Tubbergen omtrent ons bezwaar (middels een WOB-verzoek) tegen het uitgereikte lintje aan Jan Kamst.


https://www.rtvoost.nl/nieuws/311424/Problemen-wijk-Rumerslanden-Almelo-achter-de-rug


EVEN EEN AANDACHTSPUNT VOOR ONZE BEWONERS:
HET IS VERSTANDIG OM, VOORDAT STJA KOMT VOOR HET HUISBEZOEK, EVEN EEN LIJST TE MAKEN MET EVENTUELE GEBREKEN EN/OF WENSEN!!!


Dinsdag 23 april om 17:00 uur volgt er weer een uitzending van RTV Oost bij Overijssel Vandaag. Elk uur is er een herhaling.
De opname heeft bij Stja plaats gevonden.
——————————————————————————————————————————————
Dinsdag 18 februari weer overleg gehad met Stja. Dit was heel constructief in een hele prettige sfeer. We hebben het gevoel dat er goed naar ons wordt geluisterd. We verwachten, met veel vertrouwen, dat er een goed resultaat uit zal komen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 11 januari zijn we in Den Haag geweest bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. De hoorzitting is naar tevredenheid verlopen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reportage TV- Oost:

https://www.rtvoost.nl/nieuws/301241/Bewoners-Rumerslanden-Almelo-willen-lintje-afpakken-van-oud-directeur-woningstichting
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste buurtgenoten,

RTV-Oost heeft opnames gemaakt. We hebben bericht van hen gehad dat de uitzending plaats zal vinden vrijdag 28 december vanaf 17:00 uur.
Het programma heet “Overijssel Vandaag”. De uitzending gaat over een brief aan de Koning.
Zie hieronder de volledige brief.

Brief aan de Koning

Hartelijke groet,
Leden kerncommissie Rumerslanden fase II
Annie, Jannie, Mariska, Hans en Ferdinand

 


Op 31 oktober jl. hebben we een wijkbijeenkomst gehouden. Hier hebben we o.a. gesproken over het financiele aanbod van Stja, waar de bewoners en wij niet tevreden over waren, omdat het bij lange na niet de geleden schade vergoedt.We hebben uitleg gegeven over de brief met de schadeclaim welke we aan Stja hebben verzonden.

We hebben ook de technische gebreken in en om de woningen besproken, welke Stja aan wil gaan pakken.

We hebben de bewoners verteld dat RTV-Oost is ingeschakeld en een reportage gaat maken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder vindt u het tussenarrest van 31 oktober 2017 en het eindarrest van 22 mei 2018 van het Hoger Beroep in Arnhem.

arrest 22 mei 2018


tussenarrest 31 oktober 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste buurtbewoner,


Stja heeft ons een financieel aanbod gedaan om de zaak af te sluiten. Dit willen we heel graag met u bespreken en we willen graag uw mening hierover horen.


Daarom willen wij op maandagavond 26 november a.s. een wijkbijeenkomst organiseren. Deze houden wij in het gebouw van postduivenvereniging “de Blauwe Doffer” aan de Verzetslaan 12 om 19:30 uur. Het bestuur heeft de ruimte opnieuw kosteloos ter beschikking gesteld, waarvoor we hen wederom zeer dankbaar zijn!

Mochten er punten/vragen zijn welke u kwijt wilt of mocht u punten hebben die wij bij Stja volgens u ter sprake moeten brengen, dan horen wij dat graag.

De koffie staat voor u klaar en we hopen u te kunnen verwelkomen op deze avond.          

Hartelijke groet, leden kerncommissie Rumerslanden fase II
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geachte buurtbewoners,

Op 18 september 2018 hebben we overleg gehad met Stja.
We hebben zaken besproken zoals de technische staat van de woningen en zaken welke in het belang zijn van de wijk.
Er zijn nog geen concrete besluiten genomen, zogauw deze er wel zijn wordt u uiteraard op de hoogte gebracht.
Volgende overleg is gepland op 14 november a.s.

Groet,
leden kerncommissie Rumerslanden fase II
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste buurtbewoner,
Op dinsdagavond 19 juni 2018 houden we een wijkbijeenkomst in het gebouw van postduivenvereniging de Blauwe Doffer aan de Verzetslaan 12 om 19:30 uur. Het bestuur heeft de ruimte opnieuw kosteloos ter beschikking gesteld, waar we hen weer heel erg dankbaar voor zijn!


De volgende agendapunten willen we o.a. graag met u bespreken:

-         De uitspraak van het Hoger Beroep (d.d. 22 mei 2018)
-         Onze kennismaking met de nieuwe huidige directrice Claudia Beumer
-         De punten welke wij bij St. Joseph ter sprake willen brengen

Graag horen we die avond van u ook punten welke wij bij St. Joseph ter sprake moeten brengen.

De koffie staat voor u klaar en we hopen u te kunnen verwelkomen op deze avond.
Hartelijke groet, leden kerncommissie Rumerslanden fase IIBeste buurtgenoten,

Wij zijn verheugd u het volgende mede te mogen delen:

Op 22 mei 2018 hebben de rechters in Arnhem uitspraak gedaan in ons Hoger Beroep wat betreft onderstaande:
-Wij wilden graag inzage in de kosten van het onderhoud
-Wij wilden als bewonerscommissie erkend worden.
De rechters in het Hoger Beroep hebben onze zaak in behandeling genomen omdat volgens hen niet meer gesproken kan worden van een eerlijk proces in de rechtbank in Almelo, vanwege partijdigheid.
-Stja hoeft geen inzage in de kosten van het onderhoud te geven. Huurders moeten naar de Huurcommissie om de huurverhoging van (maximaal) € 110,00 per maand en de contante betaling van € 31.250,00 bij het volledige pakket aan te vechten.
-De rechters in het Hoger Beroep hebben beslist dat wij als wettelijke bewonerscommissie moeten worden aangemerkt met wie Stja in overleg móet, wij zijn dus wel degelijk een bewonerscommissie. Stja is ook veroordeeld in de kosten van het Hoger Beroep.
Wij hebben Stja inmiddels uitgenodigd bij onze voorzitster thuis om de gesprekken voort te zetten.
Via deze website en onze Facebookpagina houden we u op de hoogte. We wachten even op de reactie van Stja en dan zullen wij in de komende tijd een bewonersavond organiseren om de zaken te bespreken met u.
De bestanden van de uitspraken zijn te groot om te plaatsen. U kunt altijd een kopie ontvangen bij onze commissieleden.


HELP ONS VECHTEN VOOR MENSWAARDIGE/BETAALBARE WONINGEN

Zo behandelt sociale woningstichting Sint Joseph haar huurders en bewonerscommissie:
Als vrijwillige bewonerscommissie genaamd "kerncommissie Rumerslanden fase II", behartigen wij reeds 5 jaar de belangen van onze buurt de Rumerslanden bij de woningstichting Sint Joseph (Stja). 

Nadat Stja in juni 2001 aankondigde de huizen in onze buurt te slopen, zag men hier in 2010 door financiële problemen van af. De huizen waren in aanloop naar de sloop technisch ernstig verwaarloosd en er was veel achterstallig onderhoud. De directeur beloofde ons dat hij onze woningen weer goed zou maken en de buurt zou opknappen zodat we hier 25 jaar onbezorgd konden blijven wonen. Toen hij de plannen aan ons voorlegde bleek dat als onze bewoners het renovatiepakket zouden nemen zij hiervoor een maandelijkse huurverhoging van € 110,00 per maand en een eenmalig bedrag van €31.250,00 contant moeten betalen. We hebben de directeur daarom verzocht om ons inzage in de kosten van de werkzaamheden te geven, dit weigert hij. Als antwoord heeft hij al onze bewoners een aangetekende brief gestuurd, dat als zij niet akkoord gaan met de plannen, zij uitgesloten worden van het onderhoud/renovatieplan. 
Wij hebben een klacht ingediend bij de Huurcommissie en zij hebben ons wel erkend als bewonerscommissie, maar Stja hoeft ons geen inzage in de kosten van de werkzaamheden te geven. Om aan te tonen dat het onderhoud veel te duur is moeten wij inzage in de kosten van de werkzaamheden hebben, Stja wil dat koste wat kost voorkomen en wil van onze commissie af. Stja heeft daarom de rechter verzocht om ons niet als bewonerscommissie te hoeven behandelen en ons in de kosten van de rechtszaak te veroordelen als vrijwilliger! Wij hebben daarop om inzage in de kosten gevraagd en Stja in de kosten te veroordelen, tenslotte zijn wij vrijwilligers. Wij hebben de rechter tijdens een comparitie (bijeenkomst) verzocht om mediation, beide partijen zijn daarmee akkoord gegaan. De rechter heeft ons toen als enige inhoudelijke vraag gesteld om een nieuw mandaat van de buurtbewoners, dit hebben we gedaan en we hebben een mandaat d.m.v. handtekeningen van 78% van de bewoners aan de rechter overhandigd.
Nadat mediation niets had opgeleverd hebben wij de rechter aangeboden om mondeling uitleg te geven over het functioneren van onze commissie. Zonder hier gebruik van te maken heeft de rechter uitspraak gedaan. Volgens de rechter zouden wij geen bewonerscommissie zijn en ons verzoek om inzage in de kosten heeft hij niet behandeld. Ook veroordeelt hij ons in de kosten van de rechtszaak. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de rechter uitspraak doet zonder ons inhoudelijk te horen, volgens de rechter waren er o.a. geen notulen en geen agenda’s, deze zijn er wél, had hij ons gehoord dan had hij dat geweten! Na overleg met onze advocaat, die de totale kosten na een Hoger Beroep op ± € 9.000,00 schatte (waar het bestuur van de commissie hoofdelijk aansprakelijk voor is), hebben wij de uitspraak aan onze bewoners op de bewonersavond voorgelegd en hebben we samen met de bewoners unaniem besloten om beroep aan te tekenen. Om de kosten bijeen te krijgen als wij verliezen hebben we o.a. besloten via crowdfunding geld in te zamelen. Winnen we de rechtszaak of blijft er geld over dan zal dit naar meerdere goede doelen gaan, nl. “kinderen van de voedselbak” en “stichting het vergeten kind” .
We hebben ook een Facebookpagina om hier aandacht voor te vragen: https://www.facebook.com/groups/1487056818270842/?ref=browser
                                                            
WIJ VRAGEN UW STEUN
Doneer een bijdrage op bankrekeningnummer: NL85INGB0701001291 (inzichtelijk voor iedereen) 
t.n.v. J.A. ter Meer Oudehinken en  J. Kuipers 

Alvast hartelijk bedankt namens alle bewoners en de leden van de commissie: Annie Kuipers, Jannie ter Meer, Ferdinand Jansen, Mariska Kok en Hans Verschuur

Albert Lamberts(†) en Hennie Analbers(†).Beste buurtgenoten,
Op maandag 20 november 2017 hebben we op de bewonersavond onderstaande punten behandeld:
Tussenvonnis van het Hof
We hebben het tussenvonnis besproken en besloten om te wachten met een officiële reactie tot we de definitieve uitspraak van het Hof binnen hebben en met u hebben besproken.
Uitspraak Huurcommissie Annie Kuipers
Zij heeft een toetsing laten uitvoeren door de Huurcommissie waaruit blijkt dat Stja in het plan voor het thermopane € 35,20 in rekening brengt, terwijl dit slechts € 10,74 mag zijn. De nieuwe voordeur valt onder onderhoud en deze is dus gratis, terwijl Stja hier € 8,80 voor berekent. Hier komen wij na de uitspraak van het Hof bij u op terug.
Vertrek Rudolf Prins
Rudolf vertrekt per 5 december wegens verhuizing uit onze commissie. We hebben hem hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet als lid en penningmeester. We hebben Jannie ter Meer voorgesteld als nieuwe penningmeester, alle aanwezige bewoners hebben hiermee ingestemd, dus vanaf heden is Jannie onze nieuwe penningmeester.
Nieuwe leden
Er hebben zich 2 nieuwe kerncommissieleden aangemeld, nl. Mariska Kok en Hans Verschuur. Wij zijn erg blij met hun komst.
Groeten,
Leden kerncommissie Rumerslanden fase II
Annie Kuipers (voorzitter), Jannie ter Meer (penningmeester), Ferdinand Jansen (secretaris),
Rudolf Prins (lid tot 5 december 2017), Mariska Kok en Hans Verschuur.

 Almelo, 13 november 2017

Beste buurtbewoner,
We houden op maandagavond 20 november 2017 a.s. weer een wijkbijeenkomst in het gebouw van postduivenvereniging de Blauwe Doffer aan de Verzetslaan 12 om 19:30 uur. Het bestuur heeft de ruimte wederom kosteloos ter beschikking gesteld, waar we hen weer heel erg dankbaar voor zijn!


De volgende agendapunten willen we o.a. graag met u bespreken:

-          Tussenvonnis Hoger Beroep

-          Huurcorrectie n.a.v. uitspraak van de Huurcommissie bij onze voorzitter Annie Kuipers en wat wij er met alle wijkbewoners aan gaan doen

-          Vertrek van ons lid (en tevens penningmeester) Rudolf Prins (zijn taak van penningmeester is tijdelijk overgenomen door Jannie ter Meer)

-          Werving nieuwe leden voor onze commissie

Indien u zelf nog punten heeft, welke u wilt bespreken, dan horen wij dit graag van u.

De koffie staat voor u klaar en we hopen u te kunnen verwelkomen op deze avond.
Hartelijke groet, leden kerncommissie Rumerslanden fase II

 ==Laatste nieuws==
Onze voorzitter Annie Kuipers heeft bij de Huurcommissie een herberekening (huurverhoging na woningverbetering) laten uitvoeren voor de huurverhoging van de nieuwe voordeur en het thermopaneglas. Stja heeft hiervoor een verhoging van € 35,95 per maand in rekening gebracht (€ 25,85 voor thermopane en € 10,10 voor de voordeur), terwijl volgens de Huurcommissie maar een bedrag van € 10,74 per maand berekend mag worden, enkel voor de thermopane, voor de voordeur mag geen huurverhoging worden berekend volgens de Huurcommissie!

Van het Hoger Beroep in Arnhem hebben wij nog geen uitslag ontvangen, wij hopen deze zeer binnenkort binnen te krijgen. Daaropvolgend zullen wij een buurtbijeenkomst organiseren en u verder informeren.

Stja berekent andere bewoners €35,20 (16 X €2,20) voor de thermopane en €8,80 (4 X €2,20) voor de voordeur aan huurverhoging per maand. Wij weten ook van tenminste één bewoner dat ze €1.000,00 contant heeft betaald voor een voordeur.
Zodra we de uitspraak van het Hoger Beroep hebben ontvangen zullen we een wijkbijeenkomst organiseren om o.a. te bespreken wat wij hier gezamenlijk aan gaan doen.

 Beste buurtbewoners,

Eindelijk is het zover: we hebben een datum voor het Hoger Beroep. Het zal plaatsvinden op 24 mei a.s. in Arnhem.

We zullen hiernaartoe afreizen en onze zaak bepleiten.
Uiteraard houden we u op de hoogte.


Hartelijke groet,
Leden kerncommissie Rumerslanden fase II,
Annie, Jannie, Rudolf en Ferdinand.

 


Op woensdag 1 februari 2017 hebben we onze jaarlijkse bewonersavond gehouden. 

Onderstaande punten hebben we o.a. met de buurtbewoners besproken:

-Uitstel van Hoger Beroep: door een achterstand in Arnhem vindt het Hoger Beroep plaats tussen maart en augustus 2017. Woordvoerder Ferdinand Jansen heeft in het kort nog even weer uitgelegd waar het precies om gaat.

-Asbestsanering: we hebben een brief naar Stja gestuurd vanwege het vermoeden van aanwezigheid van asbest op de daken van de schuurtjes van de eengezinswoningen. Daarop heeft onze voorzitter Annie Kuipers een brief ontvangen waarin Stja aangeeft in 2017 de asbesthoudende golfplaten op de daken te saneren en te voorzien van asbestvrije golfplaten. De betrokken huurders zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Commissielid Rudolf Prins heeft nog wat algemene uitleg gegeven over asbest.

-Het onderhoud in de woning van onze voorzitter n.a.v. een rechtzaak: daaruit kwam naar voren dat er andere prijzen worden berekend dan Stja in het originele plan aanbood, bijvoorbeeld: thermopane, waar zij € 25,85 huurverhoging per maand voor betaald, volgens het originele plan moeten bewoners hiervoor € 35,20 betalen (16 punten X € 2,20).

-Penningmeester Rudolf Prins heeft de opbrengst van de benefietmiddag bekend gemaakt en de stand van onze crowfundingsactie (voor iedereen inzichtelijk).

-Er waren nog een aantal bewoners met ernstige gebreken cq. klachten aan hun woning. Wij zullen hen bijstaan met de verzoeken tot herstel hiervan.

 Beste buurtgenoten,

Wij hebben Stja om een ruimte gevraagd voor onze jaarlijkse bewonersavond. We hebben een brief van de heer Wils ontvangen dat zij deze niet ter beschikking stellen. Daarom zullen wij op zoek moeten naar een ruimte. Zodra wij iets gevonden hebben ontvangt u van ons een uitnodiging.
Wij vragen voor uw begrip.

Hartelijke groet,
Leden kerncommissie Rumerslanden fase II

Bijgevoegd de afwijzing van de heer Wils van Stja

Afwijzing Hr. Wils

 Hoger Beroep vertraagd door achterstand van het Hof

Onze advocaat heeft ons medegedeeld dat het door ons ingestelde Hoger Beroep vertraging opgelopen heeft, dit in verband met achterstand bij de afwerking van zaken van het Hof in Arnhem. Onze zaak zal hoogstwaarschijnlijk behandeld worden tussen maart en augustus 2017.
We houden u op de hoogte.


 


Ons verzoek tot onderzoek naar asbest uitgevoerd door Stja

Naar aanleiding van een schoorsteenbrand aan de Canadahof, waarbij asbest aangetroffen was, heeft de kerncommissie enkele foto's verstuurd naar Stja van verdacht materiaal op zolders van de duplexwoningen en hen verzocht dit verder te onderzoeken. Gelukkig heeft Stja n.a.v. onze brief inspecties uit laten voeren bij de woningen en er is inderdaad asbest aangetroffen. Het asbest wordt gesaneerd.

 
VRIENDEN VAN DE COMMISSIE ORGANISEERDEN BENEFIETCONCERT T.B.V. ONZE BEWONERSCOMMISSIE

HET WAS EEN FANTASTISCHE EN MEER DAN GESLAAGDE MIDDAG, MEDE DANKZIJ:


de organisatie, designer, zangers/zangeressen, geluidsmensen, de Trefhoek en de sponsors (winkeliers Ootmarsumsestraat),
dus nogmaal: HARTELIJK BEDANKT !!!

Foto's kunt u vinden op deze website onder de kolom "foto's".


Poster

 Asbestinspectie duplexwoningen

Naar aanleiding van een brand aan de Canadahof heeft Stja op verzoek van de bewoners van de woning een asbestinventarisatie uitgevoerd. Er is asbest aangetroffen op de zolder en de firma Ardesch heeft deze op professionele wijze verwijderd.

Wij hebben n.a.v. bovenstaande bij meerdere duplexwoningen in verschillende blokken aan de Canadahof onderzoek gedaan en daarbij hebben wij stukken materiaal aangetroffen waarvan wij de identiteit niet kennen. Daarom hebben wij Stja een brief toegezonden met de vraag om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de identiteit van dit materiaal en aan te geven of het een gevaar vormt voor de gezondheid van onze bewoners (die de zolder bijvoorbeeld gebruiken voor de opslag van goederen) en werklui die in deze ruimtes werkzaamheden moeten uitvoeren of dit hebben gedaan aan CV-ketels en afzuiginstallaties.

Op ons verzoek heeft Stja gereageerd en de bewoners van de duplexwoningen een brief toegezonden en zijn ze met de inspectie gestart. Wij hebben Stja middels een tweede brief verzocht ons op de hoogte van de ontwikkelingen.

We houden u op de hoogte over deze zaak.

 RTV Oost besteedt aandacht aan onze zaak, waar wij hen zeer dankbaar voor zijn. 
Via onderstaande link kunt u het artikel lezen, horen en zien.

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=238899&cat=1

 

20160229 113221 2


Stja heeft ons via hun advocaat laten weten dat zij juridische stappen tegen ons zal nemen (zie brief) als we doorgaan met onze crowdfundingsactie via Facebook, onze website en via flyers, zij zijn van mening dat dit o.a. opruiend is. In de brief schrijven zij ook dat de wijze waarop de Kerncommissie zich uitlaat, niet bijdraagt aan een betere verstandhouding. Graag willen we u een brief tonen (klik hier) die we vrij kort na de uitspraak van Stja ontvingen. Hierin geven zij aan dat zij geen contacten meer met de Kerncommissie zullen onderhouden en dat zij de kosten van het proces bij ons als vrijwilliger op zullen eisen.
We leven in een vrij land, dus wij zullen doorgaan met onze actie en laten ons niet censureren of monddood maken door dit soort intimidaties en dreigementen. Stja is altijd welkom bij ons om in gesprek te gaan en de problemen op te lossen, deze uitnodiging geldt nog steeds.

  


Wij strijden nog steeds voor betaalbare woningen van goede kwaliteit. Dit is wat bewoners moeten betalen voor zo'n woning voor een volledig pakket!
 
                Aantal punten nodig bij volledige pakket  
Optie 1:   Uitbreiding woning met tuinkamer.     84 punten    
Optie 1A: Tuinkamer voorzien van een lichtkoepel.    4 punten 4  
Optie 2:   Uitbouw aan de keuken.                                 45 punten    
Optie 2A: Uitbouw aan de keuken voorzien van vloertegels.   1 punt 1  
Optie 3:   Uitbreiding woning met tuinkamer in combinatie met de        
uitbouw aan de keuken.         100 punten 100  
Optie 4:  Vernieuwen van de keukeninrichting.     16 punten 16  
Optie 4A: Inbouw gaskookplaat in de keukeninrichting.   3 punten 3  
Optie 4B: Aftimmering tussen het plafond en de bovenkastjes          
van de keukeninrichting.         1 punt 1  
Optie 5:  Vernieuwen van het plafond in de keuken.   3 punten 3  
Optie 6 :  Het maken van een “open” keuken.                                                          17 punten 17  
Optie 6A: Nis voor de wasmachine.                      2 punten 2  
Optie 7:  Vernieuwen van het plafond in de woonkamer.   7 punten 7  
Optie 8:  Vernieuwen van de toiletinrichting.     5 punten 5  
Optie 9:  Vernieuwing van de badkamerinrichting.     9 punten 9  
Optie 10: Aanbrengen van vloerisolatie in de kruipruimte.       16 punten 16  
Optie 11: Aanbrengen van een veiligheidspakket.     4 punten 4  
Optie 12: Vernieuwen van het binnendeurbeslag.     3 punten 3  
Optie 13: Vernieuwen van de wandcontactdozen en het schakelmateriaal        
in de woning.           3 punten 3  
Optie 14: Aanbrengen van zolderisolatie.                2 punten 2  
Optie 15: Aanbrengen van een schouwomtimmering.   2 punten 2  
Optie 16: Aanbrengen van een centrale verwarmingsinstallatie. 19 punten 19  
Optie 17: Verplaatsen van de radiator in de kleine slaapkamer. 1 punt 1  
Optie 18: Vernieuwen van de radiator in de badkamer.   1 punt 1  
Optie 19: Aanbrengen van isolerende beglazing voor de gehele woning. 16 punten 16  
Optie 20: Aanbrengen van isolerende beglazing alleen voor de begane        
grond van de woning.         8 punten    
Optie 21: Vernieuwen van de voordeur.     4 punten 4  
Optie 22: Tuin egaliseren en inzaaien met gras.     6 punten 6  
Optie 23: Vernieuwen bestrating op het eigen perceel (nader te bepalen        
punten in overleg tussen de huurder en Stja).     0 punten    
Optie 24: Vernieuwen van de erfafscheidingen (nader te bepalen        
punten in overleg tussen de huurder en Stja).     0 punten    
                245 punten
                -20 korting Stja
                225 punten
-Eerste 50 punten “kado”, is achterstallig onderhoud!          
-51 Punten t/m 100 punten: €  2,20 per punt per maand, dus maximaal € 110,00 per maand huurverhoging.
-Alle punten boven de 100 punten € 250,00 per punt contant te betalen aan de Stja.    
Dus te betalen 125 punten X € 250,00= € 31.250,00 + de maandelijkse huurverhoging van €110,00
                                                                        Met verslagenheid moeten wij u mededelen dat maandagnacht 10 juni 2014 ons commissielid


             Hennie Analbers


                             plotseling in zijn slaap is overleden.

Wij herinneren Hennie als een sociaal betrokken commissielid, die vastberaden was om te vechten voor waar hij in geloofde. Hij kon als geen ander moppen vertellen en sloot elke vergadering af met een selectie daarvan. 

                  Hennie, we missen je.

                We wensen Janneke, Pietje en verdere familie heel veel sterkte toe.


                                                       Foto Hennie

 


 


  Op 29 april 2014 is na een kort ziekbed ons kerncommissielid

                                Albert Lamberts

                                                       overleden.

Hij heeft moedig gevochten, maar kon de strijd tegen de kanker helaas niet winnen.

Hij was een gezellige man vol met humor en zo zullen we hem blijven herinneren. 

                                          Wij zullen hem missen.
  

 We wensen Nathalie, Christian, Bieb en Quinten en overige familie heel veel sterkte toe.